Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dronowe seminarium

Rynek bezzałogowych statków powietrznych przeżywa, zwłaszcza w ostatnim czasie, prawdziwy rozkwit. Rozwój ten nie zawsze służy dla dobra człowieka. Wydarzenie, które miało miejsce w sierpniu bieżącego roku w Wenezueli, dobitnie pokazuje, że tego typu urządzenia nie tylko służą do zabawy, ale mogą być narzędziem do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.

Dlatego też między innymi Policja musi być przygotowana do wykorzystywania tego typu urządzeń w szerokiej gamie, począwszy od działań prewencyjnych, a skończywszy na skutecznej ich neutralizacji.

PROFESJONALNY OPERATOR

Dziś praktycznie w każdym sklepie wielkopowierzchniowym możemy kupić od miniamatorskich urządzeń do profesjonalnych statków, których możliwości modyfikacji uzależnione są jedynie od zasobności w środki finansowe amatora pragnącego stosować takie urządzenie. Od momentu zakupu do bezpiecznego użytkowania drona jest dość długa droga. Co roku na świecie odnotowuje się wiele incydentów powodowanych przez amatorskie, nie do końca przemyślane, działanie operatorów takich statków. Należy pamiętać, że używanie dronów nie może zakłócać i utrudniać funkcjonowania portów lotniczych, a także ruchu lotniczego. Ruch lotniczy musi podlegać odpowiednim regulacjom w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego środka komunikacji.

Te same zasady dotyczą również funkcjonariuszy służb strzegących bezpieczeństwa naszych obywateli. Nowoczesny sprzęt – czy to nadajniki GPS, czy też bezzałogowe statki powietrzne – daje wiele możliwości, ale pod warunkiem, że jego operatorem będzie dobrze przygotowany do tego celu personel.

TEORIA Z PRAKTYKĄ

Dostrzegając właśnie taką potrzebę, w Szkole Policji w Katowicach już po raz trzeci zorganizowano i przeprowadzono seminarium szkoleniowe pt. Poszukiwania terenowe osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Zaproponowana przez wykładowców ze szkoły w Katowicach tematyka z edycji na edycję cieszy się rosnącym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników. Wśród funkcjonariuszy biorących udział w ostatnim przedsięwzięciu można było spotkać przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Stołecznej Policji, oddziałów prewencji z Białegostoku, Bydgoszczy, Kielc, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia oraz samodzielnych pododdziałów prewencji z Gorzowa, Płocka, Radomia, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, szkół Policji w Słupsku i Pile oraz oczywiście organizatorów, czyli wykładowców Szkoły Policji w Katowicach. Duże wsparcie zostało udzielone przez pracowników naukowych Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Wschodniej Politechniki Śląskiej z dr hab. inż. nawig. Andrzejem Fellnerem na czele, a także przez dyrektora Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pawła Szymańskiego.

ZAGADNIENIA

Od pierwszego spotkania organizatorom przyświecała idea, aby umiejętnie połączyć teorię z praktyką. Dlatego też zorganizowane szkolenia w każdej z edycji zostały podzielone na dwie części – to jest wykłady oraz zajęcia terenowe.

W części praktycznej do tej pory poruszano następujące zagadnienia:

– Uwarunkowania prawne wykorzystania dronów.

– Uwarunkowania i ograniczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych oraz eliminacja zagrożeń w kontekście lotnictwa cywilnego.

– Techniczno-nawigacyjne aspekty funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych.

– Cywilne szkolenie operatorów dronów – teoria i praktyka.

– Wykorzystanie przez Policję urządzeń GPS w prowadzonych działaniach poszukiwawczych osób zaginionych.

– Metody terenowe w strategii poszukiwań osób zaginionych.

– Praktyczne wykorzystanie systemu GPS przez policjantów oddziału prewencji Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

– Wybrane problemy operacyjnej implementacji UAS w akcjach SAR.

– Wybrane aspekty techniczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

– Nowoczesne urządzenia wspierające ochronę ludzi i mienia.

ZAJĘCIA TERENOWE

Scenariusze zajęć terenowych zostały przygotowane przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach oraz funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i obejmowały kwestie poszukiwań terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem urządzeń GPS i bezzałogowych statków powietrznych.

Zajęcia z tego zakresu prowadzone były na terenach poligonowych w Gliwicach oraz kompleksie leśnym w Katowicach-Murcki. Scenariusze ćwiczeń przygotowane były w oparciu o sytuacje, które miały miejsce w czasie rzeczywistych działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi w kompleksach leśnych. Policjanci mieli możliwość zapoznać się m.in. z taktyką poszukiwań w terenie tzw. szybkiej trójki. Do dyspozycji policjantów biorących udział w praktycznych zajęciach były m.in. drony, nadajniki GPS, quad, luneta termowizyjna. Warto zaznaczyć, że ćwiczenia prowadzono zarówno w porze dziennej, jak i po zapadnięciu zmroku. 

insp. dr RAFAŁ KOCHAŃCZYK
komendant SP w Katowicach
zdj. SP w Katowicach