Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przy Grobie Policjanta Polskiego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. wraz z KWP w Katowicach zorganizowały jak co roku we wrześniu obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, upamiętniające poległych i pomordowanych policjantów. W tym roku uroczystości odbyły się 14 września i połączone były z dwudziestopięcioleciem utworzenia i poświęcenia Grobu Policjanta Polskiego, który znajduje się przy siedzibie śląskiej komendy.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą policyjni kapelani odprawili w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Obecna była kompania honorowa, Orkiestra KWP w Katowicach oraz liczne poczty sztandarowe. Po nabożeństwie wszyscy w kolumnie marszowej przeszli na teren śląskiej komendy, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Rzęsisty deszcz pokrzyżował nieco szyki organizatorom, ale najważniejsze z zaplanowanych punktów obchodów odbyły się z zachowaniem ceremoniału. Rolę gospodarza uroczystości pełniła prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka i komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Komendę Główną Policji reprezentowali: insp. Sławomir Litwin, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, insp. Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, i nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Przybyły władze lokalne z pierwszym wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem na czele. Byli dawni śląscy komendanci wojewódzcy, leśnicy, przedstawiciele służb mundurowych i członkowie OSRP 1939 r., krewni zamordowanych na wschodzie policjantów.

Przy Grobie Policjanta Polskiego kapelani odmówili modlitwę za policjantów II Rzeczypospolitej. Uhonorowano także osoby, które przyczyniają się do upamiętniania tradycji przedwojennych policjantów. Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę otrzymali nadinsp. Krzysztof Justyński i nadkom. Krzysztof Musielak. Do uczestników obchodów listy skierowali sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, którzy nie mogli przybyć na uroczystości.

W piśmie wiceministra Zielińskiego przeczytać można m.in.: „Z radością przyjmuję informacje o inicjatywach patriotycznych podejmowanych przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bycie funkcjonariuszem wiąże się bowiem nie tylko z wykonywaniem obowiązków. To również etos i postawa patriotyczna. Wspominanie ważnych wydarzeń z historii Polski i upamiętnienie poległych bohaterów niewątpliwie ten etos budują”.

Generał Jarosław Szymczyk przypomniał historię miejsca, gdzie odbywała się ceremonia: „25 lat temu powstał i został poświęcony Grób Policjanta Polskiego. To jedyne takie miejsce w Polsce. To pomnik – grób, w którym spoczywają szczątki policjanta ekshumowanego w Miednoje. Czczona jest tu pamięć bohaterów II wojny światowej, a przede wszystkim policjantów II Rzeczypospolitej, których sowieci zamordowali wiosną 1940 r.”.

Ważnym punktem spotkania było posadzenie Dębu Niepodległości pobłogosławionego przez Ojca Świętego Franciszka 23 maja br., a podarowanego śląskim policjantom przez leśników. Uroczystość wpisała się w obchody stulecia powrotu Polski na mapę Europy.

Wiązankę pieśni patriotycznych zaprezentował Chór Uniwersytetu Każdego Wieku PASJONACI przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Apel Pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców oraz zniczy przy Grobie Policjanta Polskiego dopełniły programu.

Grób Policjanta Polskiego powstał z inicjatywy rodzin zamordowanych policjantów, skupionych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r., które ma swoją siedzibę w Katowicach. Uchwała powołująca Społeczny Komitet Budowy Grobu Policjanta Polskiego została podjęta 17 września 1992 r. W dzieło zaangażowały się strona służbowa i związki zawodowe, a także Rada Miejska i Urząd Miasta Katowice. Bezpośrednio przy budowie pracowali ówcześni policjanci. 17 września 1993 r. odbyła się uroczysta msza święta żałobna i pogrzeb szczątków nieznanego policjanta wydobytych podczas ekshumacji w dołach śmierci w Miednoje. Policjant spoczywa pod wysokim krzyżem, w granitowym grobie między dwoma skrzydłami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor