Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W nowej siedzibie

20 grudnia ub.r. w Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach odbyła się wigilia z udziałem komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i jego zastępców, nadinsp. Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Dariusza Augustyniaka. Uroczystość zorganizowano w nowej siedzibie fundacji w budynku KGP.

Jako pierwszy głos zabrał nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, przewodniczący Rady Fundacji. Dziękował za okazane wsparcie i pomoc w działalności fundacji, za nową siedzibę i samochód. Podziękowania otrzymali też dyrektorzy biur, darczyńcy, wolontariusze niezwykle pomocni w pracy fundacji. Prezes FPWISPPP Irena Zając życzyła wszystkim wesołych świąt i szczęścia osobistego. Opowiedziała o przedsięwzięciach, jakie udało się zrealizować w mijającym roku. Życzyła też fundacji wsparcia, wyrozumiałości i nieustawania w pomocy. Komendant główny Policji otrzymał figurkę anioła zrobionego własnoręcznie przez podopiecznych fundacji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że fundacja jest w sercach policjantów i będzie wspierał jej działania, by podopieczni mogli się odnaleźć w dramatycznej sytuacji, w której się znaleźli. Zadeklarował, że on sam, jego zastępcy, dyrektorzy i policjanci będą pomagać, gdyż praca fundacji przynosi wymierny pożytek rodzinom funkcjonariuszy, którzy oddali życie będąc w służbie. Nowe pomieszczenia zostały poświęcone przez kapelana KGP ks. Jana Kota. Na koniec wszyscy obecni podzielili się opłatkiem i życzyli sobie wzajemnie zdrowia, pomyślności i wesołych świąt.

W wigilii uczestniczyli, poza komendantami KGP, komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji, nadkom. Krzysztof Musielak, koordynator KGP ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, oraz zarząd i pracownicy fundacji.

tekst i zdjęcie KCh