Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W cyberprzestrzeni nie jesteś anonimowy

Internauci surfujący po sieci komputerowej łatwo zapominają o ostrożności. Myślimy często, przecież nie jesteśmy celebrytami czy politykami, by ktoś chciał nas szpiegować. Jednakże dla przestępców w cyberprzestrzeni każdy użytkownik może być potencjalną ofiarą.

Istnieje sporo możliwości, by znaleźć pomoc, gdy, używając internetu, czujemy się zagrożeni. Często sama sieć podpowie, jak możemy poradzić sobie z cyberzagrożeniami, jak poszerzyć wiedzę lub podnieść poziom świadomości.

Należy jednak pamiętać, że są instytucje walczące z cyberprzestępczością i to na dużą skalę. W trudnych sytuacjach powinniśmy korzystać z ich wiedzy i pomocy.

POLICJA

Niezależnie w jaki sposób szukamy pomocy, warto pamiętać, że Policja współpracuje z wieloma podmiotami i sama uczestniczy w zapobieganiu zagrożeniom i dbaniu o bezpieczeństwo w sieci internetowej. Bronią Policji w walce z internetowymi przestępcami jest Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz wydziały „cyber” w każdej komendzie wojewódzkiej Policji. Zadaniem funkcjonariuszy i pracowników tego pionu jest koordynacja i wspieranie wszelkich działań zwalczających przestępczość w sieci. Na przykład zwalczanie: handlu ludźmi, bronią, kradzieży, pedofilii lub spotykanych tylko w sieci phishingu, hackingu, sniffingu i innych. Monitorują oni sieć w poszukiwaniu treści niebezpiecznych,  realizują sprawy pod kątem nośników danych czy złośliwego oprogramowania. Współpracują z portalami ogłoszeniowymi i administratorami portali hostujących pliki.

Dlatego jeśli użytkownik internetu padnie ofiarą cyberprzestępstwa, powinien zgłosić się do najbliższej jednostki Policji i przekazać wszelkie posiadane informacje o sytuacji, w jakiej się znalazł. Bywa, że z pozoru niewielka próba wyłudzenia danych lub fałszywe oferty mogą być częścią akcji przestępczej na większą skalę. Każda wskazówka oszukanego może przybliżyć funkcjonariuszy do namierzenia i wyeliminowania zagrożenia. Policjant przyjmie zgłoszenie i przekaże sprawę do wydziału „cyber” w swojej komendzie.

Policja angażuje się też w profilaktykę przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Organizowane są kampanie społeczne, akcje i spotkania zwracające uwagę społeczeństwa na problemy, jakie możemy spotkać podczas korzystania z internetu. Policjanci podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przypominają o bezpiecznym poruszaniu się w sieci komputerowej oraz przekazują, że w przypadku natrafienia na niepokojące treści lub zdarzenia podopieczni powinni zgłaszać się z prob-lemem do rodziców, wychowawców, pedagogów czy psychologów szkolnych. Policja uczestniczy w szkoleniach i sama też je organizuje, by poszerzać wiedzę o cyberzagrożeniach, bo przestępcy coraz częściej działają w sieci, zakładając, że cyberprzestrzeń jest dla nich bezpieczniejsza.

INSTYTUCJE I FUNDACJE

Przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci jest realizowane także przez instytucje i fundacje. Policja współpracuje z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Jest to nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji instytucja badawcza, której kluczową aktywnością są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Głównym projektem NASK jest Europejski Program Safer Internet w Polsce, tworzony wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.  Program realizuje działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W jego ramach organizowane są kampanie społeczne („Uważni rodzice”, „Pomyśl zanim wrzucisz” i inne), projekty edukacyjne, jak np. „sieciaki.pl”, gdzie w przystępny sposób młodzi ludzie mogą uczyć się, jak bezpiecznie surfować po sieci. Badania i szkolenia przyczyniają się do poszerzania wiedzy i dostarczania bieżących informacji o zagrożeniach i technologiach komputerowych. W projekcie działa, prowadzony przez NASK, punkt kontaktowy Dyżurnet.pl do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.pl, w ramach którego udziela się pomocy młodym internautom i ich rodzicom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci komputerowej.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI