Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Działalność BKS KGP w 2018 r.

Biuro Komunikacji Społecznej KGP, zgodnie z nałożonymi na nie zadaniami, realizuje różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące Policji. Zajmuje się udostępnianiem szerokiemu gronu odbiorców spectrum informacji o prowadzonych obecnie przez naszą formację działaniach, także tych, w których jest ona jedynie partnerem.

Część przedsięwzięć promocyjnych biura wynika z harmonogramu wydarzeń wpisanych w zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, „Koncepcję zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie centralnym w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.”.

SPEKTAKL, UROCZYSTOŚCI I FESTYNY

Rok 2018 dla Biura Komunikacji Społecznej KGP rozpoczął się uroczyście. 26 stycznia, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, mieszczącym się na terenie byłego Aresztu Śledczego na warszawskim Mokotowie, odbyła się premiera spektaklu teatralno-muzycznego pt. „Służba” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. Przedstawienie przygotowało Biuro Komunikacji Społecznej  KGP we współpracy z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP. Burzliwe życiorysy bohaterów przedstawienia zabierają widzów w podróż przez dzieje policji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Scena „Na posterunku”, chcąc propagować patriotyczno-historyczną ideę spektaklu, za zgodą komendanta głównego Policji wystawi sztukę pt. „Służba” kolejno we wszystkich jednostkach terenowych Policji szczebla wojewódzkiego. Do tej pory przedstawienia odbyły się w 7 komendach wojewódzkich oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Pile i w Szkole Policji w Słupsku.

Policjanci i pracownicy Biura Komunikacji Społecznej KGP nie tylko jak co roku organizowali przedsięwzięcia promujące Policję i integrujące ją ze społeczeństwem, ale także włączali się w ich organizację. Wystawiali stoiska promocyjne podczas wielu wydarzeń, m.in. podczas „Nocy Muzeów” w KGP, Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dnia Generała Władysława Andersa na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, centralnych obchodów Święta Policji na placu Piłsudskiego oraz pikniku rodzinnego w Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”. Reprezentowali, na zaproszenie Narodowego Banku Polskiego, naszą formację w strefie promocyjnej „My Polacy” podczas wydarzenia muzyczno-teatralnego „Wolność we krwi”, zorganizowanego w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Widowisko odbyło się 15 sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie. Do wystawienia stoiska promocyjnego BKS KGP zaprosiło Komendę Stołeczną Policji, Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP.

WYDAWNICTWA

Duże zainteresowanie budzą też przygotowane przez BKS KGP wydawnictwa. Oprócz miesięcznika „Policja 997” i jego tematycznych numerów specjalnych powstały: kalendarz, terminarz i komiks.

Kolejny, piąty z serii, komiks „Sekret Kamienicy” zrealizowany został w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, o czym informuje umieszczony na okładce element identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Główna bohaterka komiksu kom. Kasia Przygoda i jej troje małych przyjaciół tym razem zabierają czytelników do Lublina, gdzie poznają niesamowitą historię rodzinną z 1918 roku. Warto przeczytać, co z tego wyniknie…

Od 2016 roku biuro wydaje także terminarz policyjny oraz kalendarz ścienny. Tegoroczne terminarze i kalendarze opatrzono okolicznościowym logo zaprojektowanym przez Gabinet KGP z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Formuła obu wydań została oparta na zestawieniu zdjęć z okresu Policji Państwowej ze współczesnymi zdjęciami policjantów w niemal identycznych sytuacjach i kadrach fotograficznych. Na zdjęciach są funkcjonariusze różnych pionów w codziennej służbie, sprzęt policyjny, a nawet policyjne zwierzęta. Piękne czarno-białe i kolorowe fotografie tworzą spójną całość, potwierdzając, że mimo zmieniających się realiów służby, polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, niezmienne pozostają wartości i cele spójne ze słowami roty ślubowania policjanta i etosem służby. I wtedy, i dziś: „Pomagamy i chronimy”.

Rok 2019 jest dla Policji ważny. Obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Przed nami wiele ciekawych wydarzeń promocyjnych w całym kraju – zarówno tych patriotyczno-historycznych, jak i tych przybliżających Policję do społeczeństwa. BKS KGP oraz komórki komunikacji społecznej ze wszystkich garnizonów serdecznie na nie zapraszają.

PAULINA IWANIEC
zdj. K. Chrzanowski

Pliki do pobrania

  • (plik - 6.82 MB)