Z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej zaplanowano wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego umundurowania wyjściowego Policji, które nawiązuje do tradycji i etosu służby funkcjonariuszy w 20-leciu międzywojennym.

+

Z policyjnych statystyk wynika, że już w tym roku na 1591 wypadków z udziałem pieszych, 848 miało miejsce na przejściu dla pieszych. Wychodząc naprzeciw zagrożeniom policjanci po raz drugi ruszyli z akcją informacyjno-edukacyjną „Na drodze – Patrz i Słuchaj”. – Akcja, chociaż zaplanowana w ubiegłym roku, mocno wpisuje się w potrzeby, wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom – mówi podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

+

Centrum Szkolenia Policji jest jedyną jednostką szkoleniową Policji, która prowadzi kursy specjalistyczne w zakresie wykrywania i neutralizacji ładunków wybuchowych. Szkolenia takie wymagają używania i detonowania w praktyce materiałów wybuchowych.

+