Niosą pomoc w strefach niebezpiecznych, do których cywilni ratownicy medyczni nie mają wstępu. Ratują wszystkich poszkodowanych, nie tylko funkcjonariuszy. Od kwietnia br. zespoły medyczne w Policji mają rozszerzone kompetencje wykonywania świadczeń zdrowotnych.

+

Większy udział kobiet w misjach i operacjach pokojowych, wzmocnienie ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju, jak również zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym to główne tematy międzyresortowej konferencji „Udział kobiet w misjach zagranicznych”, która na początku kwietnia odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

+

W związku z rosnącą liczbą jednośladów na polskich drogach Biuro Ruchu Drogowego KGP zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

+

Dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów znaki identyfikacji imiennej znalazły się w policyjnych normach umundurowania. Oznacza to, że funkcjonariusze nie muszą za nie płacić z własnej kieszeni. Przyjęte przepisy rozwiewają także wątpliwości dotyczące obowiązku ich noszenia na umundurowaniu: jest ono obowiązkowe, ale… z wyjątkami.

+