Za wyjątkową ofiarność w ratowaniu ludzkiego życia minister SWiA Mariusz Kamiński podziękował 26 września br. 142 policjantom, przyznając im nagrody finansowe. W uroczystości wzięła udział marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

+

Zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy, realizacja uzgodnionych podwyżek wynagrodzeń oraz wprowadzenie specjalnego systemu motywującego do pozostania w Policji po osiągnięciu wieku emerytalnego – to priorytety ministra Mariusza Kamińskiego, nowego szefa MSWiA, o których mówi w rozmowie z redaktor naczelną „Policji 997” Iwoną Klonowską.

+

Nazywana jest darem życia, bo mimo wielkiego postępu w medycynie nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Dlatego też honorowe krwiodawstwo wpisane jest w etos policyjnej służby, zgodnie z maksymą „Pomagamy i chronimy”.

+