Ten skrót to nowe pojęcie, wprowadzone zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 63 z 7 października 2019 roku – oznacza Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji. Czyli – mówiąc potocznie – policyjnego drona.

+

Niekiedy lokalne pomysły czy inicjatywy okazują się tak dobre, że zostają wdrożone w całym kraju. Takim przykładem są prowadzące dynamiczną kontrolę na polskich drogach zespoły SPEED. Swój początek miały w Warszawie, gdzie natężenie ruchu – szczególnie w godzinach szczytu – jest ogromne.

+

Najpierw padało, potem lało. W pewnym momencie spadło tyle deszczu, że wokół namiotów stała woda. Ale jesienią na poligonie wszystkiego można się spodziewać. Tak jak podczas służby. Dlatego blisko 400 policjantów OPP ani na chwilę nie przerwało ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem DRAWSKO 2019.

+

1 października 2019 r. w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP było gwarno, wesoło i bezpiecznie. Zaproszeni na galę drugoklasiści z warszawskiej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 przyszli w kamizelkach odblaskowych.

+