Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Identyfikacja ofiar katastrof

21 maja 2019 r. Komendant Główny Policji powołał nieetatowy Zespół ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie lub koordynowanie działań ukierunkowanych na identyfikację oraz udzielanie wsparcia w tym zakresie innym jednostkom organizacyjnym Policji oraz uprawnionym organom i instytucjom.

. Polska Policja dołączyła do grona krajów Europy i świata stosujących, rekomendowane przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol, procedury wykorzystywane w przypadku zdarzeń masowych skutkujących śmiercią wielu osób, zwłaszcza w skali międzynarodowej.

Wdrożenie standardów interpolowskich do pracy zespołów ujawniających i zabezpieczających zwłoki i szczątki ludzkie na miejscu katastrofy miało już miejsce kilka miesięcy wcześniej, w opracowanych – przez Zespół zadaniowy ds. usprawnienia działań w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof – dokumentach pt. „Metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof” oraz „Metodyka identyfikacji ciał ofiar katastrof”. Opracowania te opierają się na wypracowanych przez medycynę sądową i kryminalistykę sposobach, metodach i środkach prowadzenia identyfikacji osoby, ale jednocześnie uwzględniają standardy zalecane przez Komisję Stałą i Grupę Nadzorującą Interpolu ds. identyfikacji ofiar katastrof do stosowania podczas przeprowadzania działań związanych z identyfikacją ciał ofiar.

TEORIA

Stosowanie wytycznych zawartych w obu metodykach było głównym tematem szkolenia zorganizowanego pod egidą Interpolu przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie między 1 a 3 października 2019 r. Jego adresatami byli funkcjonariusze oraz pracownicy Policji z Zespołu ds. identyfikacji ciał ofiar, powołanego decyzją nr 166 Komendanta Głównego Policji z 21 maja 2019 roku na podstawie rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, którego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ćwiczeniach uczestniczyło 30 policjantów z komórki zarządzającej, którą tworzą pracownicy i funkcjonariusze CLKP, komórki wspierającej składającej się z policjantów Komendy Stołecznej Policji oraz 4 zespołów regionalnych DVI (ang. disaster victims identification) z garnizonów w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Katowicach. Zaproszono również przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Żandarmerii Wojskowej. Jako trenerów udało się pozyskać światowej sławy fachowców w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof: Eckharda Klempa – eksperta DVI z Interpolu, oraz Howarda Waya, koordynatora DVI z Wielkiej Brytanii, wieloletniego przewodniczącego Grupy Roboczej ds. DVI w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej.

Trzydniowe szkolenie objęło wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu realizacji czynności dotyczących identyfikacji ciał ofiar katastrof. Wykładowcy omówili czynności pozyskiwania i dokumentowania danych przedśmiertnych (AM – ante mortem) i pośmiertnych (PM – post mortem) na przeznaczonych do tego formularzach opisu zwłok na miejscu zdarzenia opracowanych przez Interpol, a także czynności na miejscu zdarzenia podejmowane pod kątem ujawniania i zabezpieczania zwłok. Podkreślono również istotę zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu funkcjonariuszy na miejscu oględzin oraz właściwej opieki psychologicznej zarówno dla rodzin ofiar, jak i zespołu DVI.

PRAKTYKA I ROZWÓJ

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy szkolenia prowadzili symulowane czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ostatniego dnia szkolenia przeprowadzono również symulacje w warunkach prosektoryjnych i omówiono najważniejszy etap identyfikacji, tzw. etap uzgodnieniowy polegający na łączeniu pozyskanych danych AM i PM, którego efektem jest notatka urzędowa o identyfikacji N.N. zwłok.

Polski zespół, kierowany przez insp. Adama Frankowskiego, zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, czeka wkrótce kolejny krok w kierunku doskonalenia kompetencji i usprawnienia współpracy między służbami i podmiotami uczestniczącymi w oględzinach miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof. W grudniu br. odbędą się symulowane działania związane z wystąpieniem zdarzenia masowego, w których – oprócz zespołu DVI – będą uczestniczyć służby ratownicze, a także podmioty i służby właściwe w sprawach identyfikacji ofiar katastrof.

Źródłem finansowania obu przedsięwzięć jest dotacja celowa przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Narodowego programu antyterrorystycznego na lata 2015–2019” w związku z powołaniem Zespołu ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof.

ADAM FRANKOWSKI, AGNIESZKA ŁUKOMSKA

zdj. Izabela Pajdała