W zasadzie nie tylko rok, a kilka ostatnich lat. Ale to w 2019 lista inwestycji była szczególnie duża. 7 stycznia br. w lotniczym hangarze na warszawskim Bemowie dokonano prezentacji najistotniejszych zakupów dokonanych przede wszystkim z rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

+

Relacje łączące Policję ze społeczeństwem, ich specyfika, różnorodność, stawiane przed nimi cele i oczekiwania były tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

+

Nowe lekkie transportery opancerzone TUR VI/LTO stworzono specjalnie dla służby kontrterrorystycznej Policji. W grudniu 2019 r. odebrano pięć pojazdów, w tym dwa wyposażone w platformy szturmowe. W tym roku Policja otrzyma kolejne trzy bez platform.

+

Sezon grzewczy w pełni. Polacy na wiele sposobów zaczęli dogrzewać swoje domy i mieszkania. Problem w tym, że nie wszyscy robią to zgodnie z zasadami.

+