Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Być dobrym dla drugiego człowieka

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 lutego br. odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Małgorzaty Szymczyk. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i udziela innej pomocy związanej z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia oraz rehabilitacji wdów i sierot. Organizuje i dofinansowuje również pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te odgrywają podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy mają więc także oddziaływanie terapeutyczne.

Punktualnie o 20:00 otwarcia balu dokonali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z małżonką. Na wstępie szczególne podziękowania skierował do Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy, za to, że kolejny raz wsparła inicjatywę balu. Komendant podziękował Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, marszałek Sejmu Elżbiecie Witek i marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszowi Grodzkiemu, a także ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu oraz wszystkim osobom szczodrego serca za przekazanie darów na charytatywną zbiórkę.

Tegoroczny bal swoją obecnością zaszczycili: Paweł Szrot – zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Grzegorz Piechowiak – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Danuta Hus – przewodnicząca ZZPP Komisja Krajowa w Katowicach, Rafał Jankowski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Joanna Stec-Trzpil – wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Komendant szczególnie gorąco powitał przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, z przewodniczącym Rady Fundacji generałem Władysławem Padło oraz prezes Fundacji Ireną Zając na czele.

Podziękował również gospodarzom SGGW za możliwość organizacji balu w progach uczelni oraz wyraził wdzięczność za życzliwość dla polskiej Policji wszystkim jej przyjaciołom, którzy rozumieją potrzebę współdziałania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i swoich zastępców przywitał komendantów wojewódzkich i stołecznego Policji, komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendantów szkół Policji, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, zagranicznych oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, a także przewodniczących związków zawodowych policjantów i pracowników Policji oraz przedstawicieli świata nauki, sportu, kultury i mediów.

– Bal to przede wszystkim przedsięwzięcie charytatywne mające na celu wsparcie najbardziej potrzebujących w naszym policyjnym środowisku – wdowy, wdowców i sieroty po naszych Koleżankach i Kolegach, którzy w trakcie realizacji zadań złożyli ofiarę największą dla społeczeństwa – oddali swoje życie podczas służby. W dwudziestoleciu międzywojennym bale oficerskie były przykładem hojności środowiska policyjnego, przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury i sztuki. Dziś to wyjątkowe wydarzenie nawiązuje do tradycji naszych kolegów – funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk i dodał, cytując Marię Dąbrowską: – Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka. Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji.

Zaraz po uroczystym otwarciu I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak odczytał list, który do organizatorów i uczestników balu skierowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wyraziła w nim żal z powodu braku możliwości udziału w tym wydarzeniu, zapewniła jednak o swoim gorącym wsparciu dla jego idei.

Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza tańczonego przez zaproszonych gości przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z udziałem par Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Zofii Solarzowej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polonez jest silnie umocowany w polskiej historii – to najstarszy taniec narodowy, zwany też dworskim. Przed wiekami tańczono go właśnie na rozpoczęcie balów.

W pierwszej parze stanęli: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z małżonką, a tuż za nimi zastępcy: nadinsp. Dariusz Augustyniak z małżonką oraz nadinsp. Kamil Bracha z małżonką. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi. Następnie uczestnicy zatańczyli walca wiedeńskiego – to kolejny taniec dworski, którego historia sięga 1815 roku i który również tańczono na balach.

Później repertuar był bardziej współczesny, choć występy Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd i skrzypka Bogdana Kierejszy zawierały wiele utworów muzyki klasycznej. Powodzeniem cieszyły się również występy uczestniczki programu „The Voice of Poland” Darii Reczek i policyjnych wokalistów – Jarosława Plichty i Dariusza Pasztelańca, którzy zaprezentowali szeroki repertuar muzyki rozrywkowej. Wszystkim muzykom akompaniowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji, pokazując swój kunszt i wszechstronność.

W trakcie balu przewodniczący Rady FPWiSpPP generał Władysław Padło wraz z prezes Fundacji Ireną Zając zaprezentowali reportaż filmowy przedstawiający spotkanie wdów – podopiecznych Fundacji, które opowiedziały o tym, z jakimi tragediami pomagają im się zmagać członkowie FPWiSpPP.

Ważnym punktem była zbiórka pieniędzy, którą prowadził tym razem asp. sztab. Waldemar Kozera. Dochód ze zbiórki przeznaczono na rzecz Fundacji. Wśród ofiarowanych przedmiotów znalazły się między innymi: naszyjnik i spinki do mankietów z krzemieniem pasiastym od pary prezydenckiej, odręcznie spisana replika Konstytucji 3 Maja ofiarowana przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, komplety filiżanek przekazanych przez marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także pióro z grawerunkiem od Komendanta Głównego Policji.

Podczas zbiórki zebrano ponad sto tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. Izabela Pajdała-Kusińska, Marek Krupa (3)