Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dla uczniów i studentów

Zakończył się kolejny Turniej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu „Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji”. Nadinsp. Jarosław Kaleta pogratulował zwycięskiej drużynie z Prószkowa wiedzy, umiejętności sprawności w działaniu. W zawodach uczestniczyło 14 reprezentacji czteroosobowych z dziewięciu szkół ponadpodstawowych z Opolszczyzny. Tu nie było przegranych – każdy z zawodników zyskał coś cennego.

To trzecia odsłona konkursu skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych województwa opolskiego. Wszystkie przedsięwzięcia były objęte patronatem komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety. Natomiast opolski kurator oświaty Michał Siek objął swoim patronatem wydarzenia, w których uczestniczyły szkoły ponadpodstawowe.

Pierwszy taki turniej odbył się 5 grudnia 2019 r. Był to „Konkurs wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, a uczestniczyło w nim 88 reprezentantów z 44 szkół regionu. Kolejny – z 15 stycznia 2020 r. pn. „Sprawdź się jako kandydat do służby” – adresowany był do młodzieży akademickiej. W jego trakcie studenci zapoznali się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie, oraz rozmawiali z nimi o ich pracy. Takie rozmowy często są pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji co do przyszłości.

5 marca br. odbyła się ostatnia odsłona turnieju, który skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym. Zgromadzonych gości i uczestników zawodów przywitali komendant miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski oraz naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu mł. insp. Sylwia Majewska-Mazepa.

W czasie konkursu zawodnicy musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód. Był to identyczny egzamin sprawności fizycznej, jaki muszą przejść kandydaci do służby w Policji. Stanowi on jeden z etapów rekrutacji. Później były praktyczne konkurencje z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dwóch wybranych z drużyny uczestników musiało odpowiednio zareagować w zaaranżowanej scence, w której osoba poszkodowana miała obrażenia. Tutaj zawodnicy rywalizowali pod okiem policyjnych ratowników medycznych. Na koniec czekał ich sprawdzian wiedzy, czyli czterdzieści pytań testowych. Dotyczyły one w głównej mierze wiedzy o społeczeństwie, w tym roli i zakresu działań Policji. Uczestnicy mieli 40 minut na udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Celem konkursu była promocja opolskiej Policji – przybliżenie i zapoznanie ze specyfiką służby oraz zadaniami i obowiązkami, jakie na policjantach spoczywają. Na miejscu obecni byli funkcjonariusze różnych pionów, w tym kontrterroryści, policjanci prewencji oraz laboratorium kryminalistycznego.

Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem funkcjonariuszy, mieli także okazję porozmawiać z policjantami o ich pracy. Poznali również procedurę rekrutacyjną oraz oczekiwania wobec kandydatów do Policji.

Medale i nagrody laureatom wręczyli nadinsp. Jarosław Kaleta, rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc oraz reprezentująca opolskiego kuratora oświaty starszy wizytator Beata Śmietanka. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, drugie Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, a trzecie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie. Nagrody w konkursie ufundował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Nadleśnictwo Tułowice. Natomiast TVP3 Opole, Radio Opole i Radio Doxa objęły przedsięwzięcie patronatem medialnym.

MARZENA GRZEGORCZYK

zdj. Przemysław Kędzior