Trzeba od 2 do 3 lat na to, żeby wyszkolić daktyloskopa czy eksperta dla broni, pisma, śladów, fotografa laboratoryjnego itp. w tym stopniu, aby można mu powierzyć samodzielną pracę – pisał w czerwcu 1939 r. naczelnik Centrali Służby Śledczej podinspektor Józef Jakubiec do MSW. Pismo uzasadnia brak możliwości przenosin funkcjonariuszy Policji Państwowej, zajmujących się badaniem śladów, do innych działów służby policyjnej.

+

Zdania wyrwane z kontekstu to odwieczny problem mediów. Z kontekstu można wyrwać także materiał filmowy, ukazując na przykład fragment policyjnej interwencji. Aby zapewnić obiektywny obraz sytuacji, w Policji stosuje się własne urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku.

+

W południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą, w Pradolinie Wrocławskiej leży jedna z historycznych stolic Górnego Śląska – Opole. Raz należało do Piastów Opolskich, raz do Szwedów, raz do Habsburgów, Wazów, a raz z całym Śląskiem do Prus. W 1843 r. miasto uzyskało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem. Ranga tej miejscowości zaczęła wówczas rosnąć, o czym świadczy chociażby przeniesienie Niemieckiej Dyrekcji Kolei z Katowic do Opola w 1922 r.

+

Chciała zostać nauczycielką. Być wśród dzieci, pomagać im, wychowywać i uczyć. Los miał jednak inne plany. Rodzice zmarli, jako najstarsza córka została z szóstką rodzeństwa, którą trzeba było wykarmić, ubrać i „wyprowadzić na ludzi”. Została więc funkcjonariuszką Policji Państwowej, jedyną w powiecie szamotulskim.

+