Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjant na galowo

Czy policjanci mogą nosić na mundurze odznaczenia, odznaki, baretki, absolwentki? Kiedy muszą założyć sznury galowe? W jakim miejscu munduru powinni je umieszczać?

–Policjanci noszą odznaczenia, odznaki, baretki, sznury galowe i absolwentki tylko na mundurze wyjściowym (marynarka gabardynowa) – mówi insp. Grzegorz Jach – pełnomocnik komendanta głównego ds. promocji Policji.

ODZNACZENIA I BARETKI

Odznaczenia i baretki odznaczeń należy nosić wyłącznie po lewej stronie munduru, nad patką lewej górnej kieszeni. W pierwszym rzędzie cztery baretki odznaczeń, w kolejnych (powyżej) po trzy baretki.

Policjanci mogą nosić również absolwentki uczelni i szkół policyjnych oraz odznak przyznawanych za różnego rodzaju działalność, np. w sporcie, w harcerstwie, w Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, w Polskim Czerwonym Krzyżu. Absolwentki należy nosić wyłącznie na środku na prawej górnej kieszeni marynarki, a pozostałe na patce kieszeni.

SZNUR GALOWY

Sznur galowy, w kolorze srebrnym, przyporządkowany jest ściśle do korpusu. Nosi się go zawsze po prawej stronie munduru.

Podoficerowie noszą jeden sznur poczwórnie pleciony z ramienia.

Aspiranci noszą dwa sznury – jeden poczwórnie pleciony i jeden zwykły z ramienia.

Oficerowie noszą trzy sznury – jeden poczwórnie pleciony z ramienia, jeden zwykły z ramienia oraz jeden zwykły spod ramienia.

Generalny inspektor oraz nadinspektorzy Policji (generałowie) noszą cztery sznury. Jeden poczwórnie pleciony z ramienia, jeden poczwórnie pleciony spod ramienia, jeden zwykły z ramienia oraz jeden zwykły spod ramienia.

Sznur galowy zapinany jest na guzik pod prawym pagonem oraz na pierwszy guzik marynarki (przy pętelce sznura zawieszona jest srebrna buława z godłem RP).

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Andrzej Mitura
konsultacja insp. Grzegorz Jach