Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kiedy w czapce, kiedy bez czapki

Czy umundurowany policjant, przebywając poza budynkiem, powinien nosić czapkę służbową? A czy będąc w budynku, może mieć ją na głowie? Jak powinien ją trzymać, znajdując się w pozycji stojącej, a jak w siedzącej?

Kwestie te reguluje Zarządzenie KGP nr 17/87 z 2 grudnia 2010 roku w sprawie nowelizacji regulaminu ogólnego i musztry Policji.

POZA OBIEKTEM

– Umundurowany policjant, przebywając poza budynkiem, ma obowiązek noszenia nakrycia głowy w postaci czapki służbowej – podkreśla insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik komendanta głównego ds. promocji Policji. – W terenie otwartym policjant może zdjąć czapkę tylko w bardzo szczególnych okolicznościach, np. podczas spotkania na wydzielonym terenie zamkniętym danego obiektu (m.in. ogród, dziedziniec wewnętrzny, patio, taras). Wówczas czapkę powinien pozostawić w szatni obiektu lub w innym, wyznaczonym do tego, miejscu. Nie powinien nosić jej przy sobie, trzymając w ręku.

Wzory czapek służbowych są odpowiednio przynależne do umundurowania obowiązującego w danej porze roku. Zasada noszenia czapki dotyczy zarówno umundurowania zimowego, jak i letniego.

W OBIEKCIE

Wchodząc do obiektu policjant zasadniczo zdejmuje nakrycie z głowy. Istnieją jednak sytuacje szczególne, w których pozostaje w czapce służbowej. I tak policjant, który wykonuje np. zadania wynikające z ceremoniału policyjnego (pododdział honorowy, poczet sztandarowy, posterunek honorowy i inne) pozostaje w nakryciu głowy. Także uczestnicząc w liturgii w synagodze, bez względu na to, jaką wiarę wyznaje, ma obowiązek uszanować zwyczaj religijny i pozostać w nakryciu głowy.

JAK TRZYMAĆ CZAPKĘ

Wchodząc do obiektu, czapkę należy pozostawić w szatni, na wieszaku (wolno stojącym bądź w szafie ubraniowej) lub innym przystosowanym do tego miejscu. Jeżeli nie ma takiej możliwości (np. w kościele) obowiązują ściśle określone zasady, których należy przestrzegać. I tak:

– Jeśli policjant pozostaje w pozycji stojącej: w lewej dłoni trzyma czapkę przyłożoną częścią wewnętrzną do lewego biodra, zwróconą godłem w stronę frontu (w kościele jest nim ołtarz).

– Jeśli policjant pozostaje w pozycji siedzącej: czapkę, położoną stroną wewnętrzną na lewym udzie, trzyma na wysokości jej otoku, w lewej dłoni. Znajdujące się na czapce godło musi być zwrócone w stronę frontu, tak aby jej daszek opierał się o nogę przed kolanem. Prawa ręka pozostaje swobodna.

– Podczas uczestniczenia w naradach, konferencjach, przyjęciach w żadnym wypadku nie należy kłaść czapki na stole konferencyjnym lub konsumpcyjnym – podkreśla insp. Jach.

Trzeba też pamiętać, że policjant w przypadku wystąpień służbowych poza obiektem (np. składanie wieńców) musi, w komplecie z nakryciem głowy, niezależnie od pory roku, nosić czarne, skórzane rękawiczki.

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Andrzej Mitura
konsultacja insp. Grzegorz Jach