Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjant pod parasolem

Co ma zrobić umundurowany policjant, jeśli pada deszcz lub śnieg – czy powinien rozłożyć parasol, czy też musi moknąć?

Nie ma aktu prawnego, w którym ujęte zostałyby zasady noszenia parasola przez umundurowanego policjanta. Dlatego też mówić można wyłącznie o zaleceniach stosownych do poszanowania munduru.

TYLKO DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO

Policjant może nosić parasol wyłącznie do munduru wyjściowego. Wyklucza się noszenie parasola podczas pełnienia służby, m.in.: przez patrol prewencji na służbie; przez policjantów będących w szyku marszowym lub rozwiniętym; przez dowódcę, który stoi na prawym skrzydle pododdziału; przez poczty sztandarowe i flagowe.

Dopuszcza się natomiast noszenie parasola, kiedy policjant występuje indywidualnie w umundurowaniu wyjściowym! Takiej sytuacji należy unikać, chociaż oczywiście może zaistnieć okoliczność, że parasol jest nieodzowny. Na przykład podczas wpisu do księgi pamiątkowej zaczyna padać deszcz, a nie zostało przygotowane do tej czynności stosowne miejsce z zadaszeniem, wówczas policjant ma prawo rozłożyć parasol.

ZAWSZE W CZAPCE!

Umundurowany policjant, będąc poza budynkiem, zawsze musi mieć na głowie czapkę (poza rzecznikami wykonującymi obowiązki służbowe), co absolutnie wyklucza sytuację, że przebywa pod parasolem z odkrytą głową! Niedopuszczalne jest np., aby funkcjonariusz występujący indywidualnie w jednej ręce trzymał nad głową parasol, a w drugiej czapkę.

Wykluczona jest też sytuacja, że policjant jedną ręką oddaje honor, a w drugiej trzyma nad głową parasol. Należy go, mimo deszczu, złożyć i trzymając w pozycji pionowej w lewej ręce, przy lewej nodze, prawą ręką oddać honor przez salutowanie, np. podczas hymnu RP.

ZAWSZE CZARNY

Panowie policjanci korzystający z parasola powinni pamiętać, że powinien on być klasyczny – prosty, czarny, nieautomatyczny, nieskładany. Większą dowolność mają panie policjantki – dopuszczalny jest parasol mały, składany, ale również czarny.

Zarówno jednak panie, jak panowie policjanci, występując w mundurze wyjściowym lub galowym, muszą pamiętać, że parasol nie może mieć żadnych aplikacji i nadruków promocyjnych firm lub instytucji.

W CYWILNYM UBRANIU BARDZIEJ WYPADA

Podczas opadów atmosferycznych, w przypadku braku miejsca zadaszonego, najbardziej właściwa wizerunkowo jest sytuacja, kiedy czarne parasole o dużej powierzchni trzymają ponad czapkami umundurowanych policjantów osoby asystujące w ubraniu cywilnym (mogą to być policjanci niewystępujący w mundurze). Zaleca się, aby umundurowany policjant nie trzymał parasola nad głową innego umundurowanego policjanta, nawet jeśli jest on generałem.

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Andrzej Mitura
konsultacja insp. Grzegorz Jach