Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sznur galowy

Kiedy policjant może nosić sznur galowy? Jak należy go założyć? Czym różnią się sznury poszczególnych korpusów?

Temat ten poruszaliśmy już na łamach Policji 997 (74/2011). Wracamy do niego, ponieważ nie dla wszystkich policjantów jest on dostatecznie przejrzysty. – Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji zauważyłem wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o noszenie sznura galowego – mówi insp. Grzegorz Jach. – Dotyczy to policjantów wszystkich stopni służbowych.

ŚWIĘTA I SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI

Obecnie policjanci nie posiadają umundurowania galowego. Do czasu jego wprowadzenia obowiązuje formuła traktowania munduru wyjściowego (kurtka gabardynowa) ze sznurem galowym jako munduru galowego policjanta

Policjanci noszą sznur galowy podczas świąt (uroczystości) państwowych, resortowych, policyjnych i religijnych. Także w sytuacjach szczególnych (np. promocja, delegacje zagraniczne, ślub policjanta), jeżeli wyda takie polecenie (wyrazi zgodę) kierownik jednostki organizacyjnej Policji. W tej kwestii nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Sznur galowy ujednolicony dla danego korpusu może być noszony także przez pododdziały, które wykonują zadania służbowe w zakresie ceremoniału policyjnego lub w szczególny sposób kreują mundurowy wizerunek Policji (np. orkiestry, kompanie i posterunki honorowe). W tym rozumieniu funkcjonariusze orkiestr policyjnych i reprezentacyjnej (honorowej) kompanii Policji noszą sznury oficerskie bez względu na posiadany stopień. W przypadku wystąpień indywidualnych obowiązuje ich sznur galowy zgodny z korpusem.

ZAWSZE NA PRAWYM RAMIENIU

Sznur galowy jest koloru srebrnometalowego. Nosi się go zawsze na prawym ramieniu i przypina do doszytego dodatkowego płaskiego guzika, który ukryty jest pod prawym naramiennikiem kurtki wyjściowej przy wszyciu naramiennika.

– Nie przypina się (nigdy!) sznura galowego do guzika, na który zapinany jest naramiennik (przy kołnierzu kurtki) – podkreśla insp. Jach. – To najczęściej spotykany błąd w noszeniu sznurów galowych. Drugą najczęstszą nieprawidłowością jest zapinanie sznura na drugi guzik kurtki gabardynowej. Panie i panowie policjanci zawsze zapinają sznur galowy na pierwszy guzik! Wyjątek dotyczy tylko sznurów nadinspektorów.
Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów, Dz.U. nr 90, poz. 738 i z 2011 nr 70, poz. 372 oraz nr 175, poz. 1047.

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Andrzej Mitura
konsultacja: insp. Grzegorz Jach


Sznur galowy nadinspektora i generalnego inspektora Policji składa się z:– pojedynczego sznura w kształcie pętli przewieszonego przez ramię pod naramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa;

– splecionego sznura w formie warkocza z dwoma pojedynczymi sznurkami po obu jego stronach, zakończonego metalowym wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo buławą), ułożonego po prawej stronie przedniej części kurtki wyjściowej i przypiętego do drugiego od góry guzika przodu kurtki;

– drugiego splecionego sznura w formie warkocza zakończonego metalowym wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo buławą), przewieszonego od naramiennika przez tył kurtki wyjściowej pod prawą pachą rękawa i przypiętego do pierwszego od góry guzika przodu kurtki.


Sznur galowy oficera starszego i oficera młodszego Policji składa się z:
– pojedynczego sznura w kształcie pętli przewieszonego przez ramię pod naramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa;

– splecionego sznura w formie warkocza z jednym pojedynczym sznurkiem umieszczonym równolegle pod warkoczem, zakończonego metalowym wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo buławą), ułożonego po prawej stronie przedniej części kurtki wyjściowej i przypiętego do pierwszego od góry guzika przodu kurtki wyjściowej.Sznur galowy aspiranta Policjitworzy spleciony odcinek sznura w formie warkocza i ułożony przy nim jeden pojedynczy sznurek, zakończony metalowym wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo buławą), po prawej stronie przodu kurtki wyjściowej i przypięty do pierwszego od góry guzika przodu kurtki wyjściowej.


Sznur galowy podoficera Policji


tworzy spleciony odcinek sznura w formie warkocza zakończony metalowym wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo buławą), ułożony po prawej stronie przodu kurtki wyjściowej i przypięty do pierwszego od góry guzika przodu kurtki wyjściowej.