Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Baretki

Do jakiego munduru policjant może nosić baretkę? Gdzie i w jaki sposób powinien ją przypiąć? Musi być jedna, czy też może być ich kilka?

–Nosimy baretkę każdego orderu i odznaczenia nadanego przez Prezydenta RP w kolejności określonej w przepisach ustanawiających dany order lub odznaczenie – mówi insp. Grzegorz Jach. – W odniesieniu do pozostałych nosimy baretki każdego odznaczenia, medalu lub odznaki tylko najwyższego stopnia!

Sprawę baretek reguluje Rozporządzenie MSWiA z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. nr 90, poz. 738 z późniejszymi zmianami).

TYLKO NA MUNDURZE WYJŚCIOWYM

Jeżeli nie ma obowiązku noszenia orderów, odznaczeń, medali i odznak, nosi się ich baretki. Wykonane są one ze wstążki barwy przewidzianej dla danego odznaczenia, ich szerokość powinna być równa szerokości wstążki, a wysokość mieć 8 mm. Baretki nakłada się na podkładkę sukienną koloru czarnego. Podkładka powinna być o 2 mm dłuższa i szersza od baretki.

Baretki nosimy na marynarce munduru wyjściowego oraz galowego (obecnie to mundur wyjściowy ze sznurem galowym) po lewej stronie, ułożone w linii poziomej hierarchicznie od prawej do lewej.

NIE ROBIMY PRZERWY

W jednym rzędzie nosimy trzy baretki umieszczone obok siebie, między nimi nie powinno być przerwy. Pierwszy (dolny) rząd baretek nosimy bezpośrednio nad wszyciem klapy lewej, górnej kieszeni munduru policjanta oraz na tej samej wysokości w przypadku kurtki mundurowej policjantki.

Jedną, dwie oraz trzy baretki umieszcza się symetrycznie nad środkiem kieszeni. Jeżeli mamy więcej niż trzy baretki, wtedy umieszczamy je w dwóch lub kilku rzędach bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po trzy baretki.

TRZY NIE ZAWSZE W JEDNYM

Nie zawsze nosimy trzy baretki w jednym rzędzie. Istnieją dwa wyjątki od tej zasady. I tak w razie posiadania kilku rzędów baretek, jeżeli klapa kurtki mundurowej (czyli wyjściowej marynarki) zakrywa całkowicie pierwszą baretkę najwyższego orderu lub odznaczenia górnego rzędu, nosimy w tym rzędzie tylko dwie baretki tak, aby obie były widoczne.

Jeżeli mamy kilka rzędów baretek, w dwóch dolnych rzędach możemy nosić cztery i więcej baretek (w zależności od szerokości wstążek odznaczeń), aż do całkowitego wypełnienia przestrzeni nad klapą lewej górnej kieszeni a wyłogiem. Należy wówczas uwzględnić różną szerokość wstążek odznaczeń (np. ONZ lub innych państw), którymi policjant został wyróżniony.

POLICYJNE ODZNACZENIA NA BARETKACH

W przypadku medalu „Za Zasługi dla Policji” stopień medalu rozróżniamy według liczby pionowych białych pasków umieszczanych symetrycznie na środku czerwonego pola baretki (brązowy – jeden, srebrny – dwa, złoty – trzy paski). Ta sama zasada dotyczy stopni odznaki „Zasłużony Policjant”, umieszczanych na środku niebieskiego pola baretki.

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Przemysław Kacak (2), CSP w Legionowie (3)
konsultacja
insp. Grzegorz Jach,
który jednocześnie dziękuje za inspirację dotyczącą
tego tematu pierwszemu zastępcy mazowieckiego komendanta
wojewódzkiego Policji oraz panom komendantom KMP w Elblągu