Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ceremoniał, sztandar i flaga państwowa

Podstawą stosownych, ujednoliconych zachowań, które wpływają na wizerunek naszej formacji i podkreślają społecznie oczekiwane postawy policjantów w przestrzeni publicznej, jest ceremoniał Policji.

Ceremoniał Policji zwraca szczególną uwagę na sposób postępowania z symbolami narodowymi, chronionymi ustawowo. Pamiętajmy, aby na głównej ścianie pomieszczenia służbowego, na której umieszczamy godło państwowe, nie znajdowało się nic innego. Niedopuszczalne jest umieszczanie obok godła kalendarzy, pamiątek, fotografii lub doniczkowych kwiatów. Godła nie umieszczamy na wewnętrznych filarach, kolumnach lub ścianach z drzwiami i oknami.

W taki sam sposób chronimy symbole narodowe umieszczone na sztandarach. A sam sztandar musi być przechowywany w miejscu godnym – w specjalnie do tego przeznaczonej gablocie na terenie jednostki organizacyjnej Policji.

Podczas uroczystości do asystowania fladze państwowej i sztandarowi jednostki organizacyjnej Policji wyznacza się pododdział honorowy Policji jednolicie uzbrojony, poczet flagowy, poczet sztandarowy i orkiestrę. W szyku rozwiniętym na prawym skrzydle ustawiają się w kolejności: dowódca pododdziału honorowego, poczet flagowy, poczet sztandarowy oraz policjanci pododdziału honorowego w dwuszeregu. Orkiestra ustawia się w odległości 5 kroków w prawo od dowódcy pododdziału honorowego.
Poczet flagowy składa się z 3 funkcjonariuszy w umundurowaniu służbowym bez szabli: dowódcy pocztu, flagowego i asystującego. W skład pocztu flagowego powinni wchodzić podoficerowie i posterunkowi Policji.

Poczet sztandarowy składa się z 3 funkcjonariuszy w umundurowaniu służbowym: dowódcy pocztu, sztandarowego i asystującego. Dowódcą pocztu sztandarowego powinien być oficer, sztandarowym aspirant, a asystującym podoficer Policji. Jeżeli istnieją takie możliwości, dowódca i asystujący występują z szablą. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: „na ramię”, „prezentuj” i „do nogi”. Szczegółowy tryb postępowania określa Regulamin ogólny i musztry Policji.

Wystąpienie publiczne ze sztandarem i flagą jest wyróżnieniem policjantów, a zarazem jednym z najsilniejszych oddziaływań promujących formację. Zarówno wygląd, profesjonalizm, jak i kultura zachowania funkcjonariuszy występujących z flagą i sztandarem poddawana jest zawsze ocenie społecznej.

– Obecnie prowadzona jest w Policji analiza nowelizowanego ceremoniału – dodaje insp. Grzegorz Jach. – Zachęcam do odnalezienia materiału źródłowego i udziału w przygotowywaniu tego wizerunkowo strategicznego dokumentu.

not. Grażyna Bartuszek
zdj. Andrzej Mitura
konsultacja insp. Grzegorz Jach