Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poczet sztandarowy

Zgodnie z oczekiwaniem czytelników wracamy do tematu pocztu sztandarowego, o którym pisaliśmy już na łamach „Policji 997” w grudniu 2011 roku.

Poczet sztandarowy występuje ze sztandarem jednostki organizacyjnej Policji. Zachowanie pocztu oraz chwyty sztandarem określa Regulamin ogólny i musztry Policji (Zarządzenie nr 1787 Komendanta Głównego Policji z 2 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z 20 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu ogólnego i musztry Policji).

W poczcie sztandarowym policjanci występują z bronią osobistą boczną. Mogą też występować z szablami (oprócz sztandarowego). Natomiast sztandarowy, jako jedyny, nosi biało czerwoną szarfę przewieszoną przez prawe ramię. Występując z pododdziałem honorowym, poczet ustawia się na prawym skrzydle.

CHWYTY SZTANDAREM

1. Zarówno w postawie swobodnej, jak i w postawie zasadniczej (zdj. 1) sztandarowy trzyma sztandar postawiony na stopie drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce podtrzymuje prawą ręką powyżej pasa głównego, łokieć prawej ręki lekko przyciska do ciała.

2. Chwyt „na ramię” w miejscu (zdj. 2) – sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką i ustawia w położeniu pionowym przy prawym ramieniu. Wykonując chwyt „na ramię” w marszu (zdj. 3), sztandarowy kładzie drzewce prawą ręką na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45°.

3. Salutowanie sztandarem (zdj. 4) wykonuje się z postawy „prezentuj” na podaną pododdziałowi honorowemu komendę „Na prawo – patrz!”. Gdy odbierający honory zbliża się na odległość 5 kroków, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość stopy (30 cm) i pochyla sztandar w przód pod kątem 45° (zdj. 5). W tej postawie pozostaje, dopóki odbierający honory nie znajdzie się w odległości jednego kroku za sztandarem. Wówczas przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. W marszu salutuje się, opuszczając sztandar z położenia „na ramię”, w taki sam sposób, jak w miejscu. Sztandarowy pochyla sztandar na komendę „Na prawo – patrz!”, natomiast bierze sztandar na ramię na komendę „Baczność!”.

Pozostałe sytuacje salutowania sztandarem określa ceremoniał policyjny.

oprac. w Zespole Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu KGP
zdj. Andrzej Mitura

Za konsultację dziękujemy uprzejmie dowódcy OPP w Warszawie insp. Robertowi Deszczowi oraz oficerom jednostki prowadzącym szkolenie w zakresie ceremoniału policyjnego.