Patrole rowerowe Supraśl

Siedemnaście dwuosobowych patroli rowerowych z całej Polski oraz, poza konkursem, jeden z grupy rekonstrukcyjnej Policji Państwowej oraz dwa zagraniczne – z Ukrainy i Estonii wzięły udział w policyjnych zawodach, które rozegrano w Supraślu. Na najwyższym stopniu podium stanęli policjanci reprezentujący KWP w Krakowie.

II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych przeprowadzono w dniach 5–7 czerwca br. w Supraślu. Mistrzostwom towarzyszyła narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe dla zajmujących się organizacją patroli rowerowych w swoich garnizonach koordynatorów z komend wojewódzkich.

Mistrzostwa zostały objęte honorowymi patronatami przez: sek-retarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Zawody zorganizowały: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i Biuro Prewencji KGP przy współpracy Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, WSPol. w Szczytnie, Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Supraślu.

 

Tekst Pawła Ostaszewskiego możesz przeczytać tutaj

zdj. autor

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)