Zapomniana flotylla

Byli w Polsce ludzie, którzy poświęcili życie ojczyźnie, a pamięć o nich przygasła tylko z jednego powodu – tereny, na których służyli, znajdują się dziś poza granicami Rzeczypospolitej.

Po 11 listopada 2018 roku w Polsce przez kolejnych kilka lat będziemy obchodzić 100. rocznice utworzenia ważnych instytucji państwowych. Czy na pewno pamiętamy o wszystkich? Jedną z formacji, która zasłużyły na jubileuszowe obchody w 100-lecie odzyskania niepodległości, jest Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej w Pińsku.

FLOTYLLA PIŃSKA

Była jednym z najważniejszych na wschodzie Polski elementów obrony Kresów Wschodnich. Szczególnie po 1925 roku nowocześnie uzbrojona i wyposażona. Operowała na rozlewiskach Piny, Prypeci, Strumienia, Jasiołdy i wielu innych bardzo licznych rzek i jezior Polesia. Gdy spojrzymy na jej osiągnięcia obiektywnie, okaże się, że ta formacja przez pierwsze lata budowania państwowości II RP nieustannie potykała się z bolszewicką Flotyllą Dnieprzańską, z wielkimi sukcesami odpierając jej ataki. Należy podkreślić zwycięskie bitwy Flotylli Pińskiej na Prypeci pod Czarnobylem oraz w walkach o zajęcie Kijowa. To właśnie zdobycie przez nią Kijowa w 1920 roku uchodzi za największy triumf pińskich marynarzy rzecznych. Pierwszym znaczącym zwycięstwem flotylli było jednak zdobycie już 3 lipca 1919 roku niewielkiej wsi Horodyszcze.

Z żeglarskim pozdrowieniem

EMIL JAROSŁAWSKI

zdj. autor, Jacek Herok i Leszek Kielak

 

Więcej można przeczytać tutaj

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (5)