Informacje

Kreatywność na obcasach (nr 116/11.2014)

Mają kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje. Wspólnie pokonują przeszkody prawne, administracyjne, mentalne i społeczne, które niesie codzienne życie. Kobiety w mundurach. W dniach 15–17 października br. spotkały się po raz czwarty na międzynarodowej konferencji pt. „Kreatywność kobiet w mundurach” w podwarszawskim Popowie.

Podczas trzydniowej konferencji zorganizowanej i prowadzonej przez płk Annę Osowską-Rembecką, dyrektor okręgową Służby Więziennej w Warszawie, panie poruszały kwestie związane z nierówną ścieżką rozwoju i awansu kobiet, nierównymi płacami oraz trudnościami w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Mówiły o przemocy, mobbingu, molestowaniu seksualnym i o funkcjonujących stereotypach.

Przedstawicielki świata polityki i nauki wielokrotnie podkreślały, że kobiety, tak samo jak mężczyźni, powinny mieć równe prawo do realizowania się w zawodzie, który daje im satysfakcję i zadowolenie. Szefowie służb mundurowych – Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży GranicznejSłużby Celnej – zgodnie przyznali, że należy wspierać awanse kobiet i stwarzać jak najwięcej możliwości rozwoju na każdym szczeblu ich kariery zawodowej. O działaniach na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w Policji mówił  insp. Tomasz Szankin, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji i członek Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji.

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę, że kobiety potrafią odnaleźć się we wszystkich dziedzinach życia, jeśli tylko otrzymają taką szansę. Wspomniała o nieprzecenionej roli kobiet w kontaktach z ofiarami gwałtów czy osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. – Współpraca kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych, ale i w działaniach interwencyjnych przynosi najlepszy wynik. (…) Nie zapominajmy, że wyrównywanie szans jest sprawą bardzo ważną nie tylko dla samej służby, ale też dla jej odbiorców – mówiła prof.  Fuszara.

Z kolei prof. Magdalena Środa, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, zwróciła uwagę na język, który, wbrew pozorom, odgrywa niesłychanie ważną rolę w budowaniu właściwych, równościowych relacji między ludźmi.

– Język, który dyskryminuje przez stereotypy, przesądy, uprzedzenia, a nawet dowcipy, żarty, ustawia hierarchię społeczną; pokazuje, z kogo w społeczeństwie można się śmiać, kto powinien znać swoją rolę przypisaną ze względu na tradycję – mówiła prof. Środa. Jej zdaniem język powinien eliminować krzywdy i przestać odzwierciedlać relacje oparte na władzy i dominacji. – Słyszymy o działaczach, politykach, ludziach w mundurze. Kobiety są w języku kompletnie nieobecne, nie istnieją w sferze życia publicznego, (...) chodzi o równość obecności, nie tylko równość deklarowaną – mówiła Środa.

Prof. Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego, powiedziała, że jeśli kobiety nie będą obecne w języku, nie będą też dostrzegane przy awansach, podwyżkach, ani też obecne w nauce czy sztuce.

– Jest wiele kobiet malarek, kompozytorek, które nie istnieją w obiegowej kulturze, co nie oznacza, że nie istniały w ogóle. One istniały, ale nie istnieją w podręcznikach – podkreśliła.

Mówiąc o obecności kobiet w języku, posłużyła się zapisami w polskim prawie – Konstytucją RP, która nie mówi nic o obywatelkach, i ustawami szczególnymi, które absurdalnie mówią o funkcjonariuszach w ciąży.

W spotkaniu uczestniczyły także członkinie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” przy pełnomocniku rządu ds. równego traktowania, w tym zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska, przewodnicząca delegacji policyjnej w zespole, która mówiła o idei powstania Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji. W trakcie konferencji znalazło się także miejsce dla kobiet działających społecznie w duchu równościowej edukacji.

Konferencja przygotowana przez przedstawicielki Służby Więziennej była także okazją do zaprezentowania pilotażowego programu Mundur nie chroni przed przemocą oraz drugiej części poradnika Nie dla przemocy – przemoc w pracy. Na debatę do Popowa przyjechało 300 osób, on-line obejrzało ją ponad 1000!

Jeśli Ty też chcesz aktywnie uczestniczyć w działaniach dotyczących tematyki równościowej, antydyskryminacyjnej,

ochrony praw człowieka, napisz na adres kontakt@policja.gov.pl

Beata Perkowska
zdj. autorka


Zobacz także:
Międzynarodowy dialog (nr 116/11.2014)

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 11.11.2014

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl