Informacje

Dla młodych policjantów (nr 116/11.2014)

„Placement Programme” to propozycja wymiennych staży zawodowych dla młodych policjantów – członków stowarzyszenia IPA, realizowana w naszym kraju od 2008 roku. Początkowo polscy policjanci korzystali z wymiany tylko z policją niemiecką, ale obecnie oferta uległa znacznemu rozszerzeniu.

„Służyć przez przyjaźń” – takie hasło przyświeca największemu międzynarodowemu stowarzyszeniu policjantów International Police Association – IPA. Stowarzyszenie działa od 64 lat, obecnie w ponad 60 krajach na całym świecie. Zgodnie z dewizą IPA, każdy członek organizacji ma wspomagać innych w pogłębianiu doświadczeń zawodowych i działać na rzecz wymiany międzykulturowej. W ostatnich latach IPA coraz aktywniej stawia na młodych policjantów, kierując do nich coraz szerszą ofertę. Najważniejszą z nich jest „Placement Programme”.

WYMIANA STAŻOWA

Po podpisaniu w czerwcu 2010 roku porozumień o współdziałaniu Policji i International Police Association Polacy uczestniczą w stażach zawodowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Węgrzech i wspomnianych już Niemczech. Ponieważ członkami IPA są również funkcjonariusze Straży Granicznej, analogiczne porozumienie zostało podpisane z Komendantem Głównym Straży Granicznej.

– „Placement Programme” to moje ukochane dziecko. Wprowadziłem ten program w Polsce, teraz nadzoruję w całej organizacji IPA na świecie, liczącej obecnie 66 sekcji – mówi inicjator tego przedsięwzięcia na gruncie polskim, były prezydent Sekcji Polskiej IPA Arkadiusz Skrzypczak, obecnie zasiadający we władzach światowych IPA i kierujący komisją zawodową.

Co roku jeden polski policjant odbywa praktykę także w USA. Dotychczas nasi funkcjonariusze byli w jednostkach w Chicago, w Miami i w Kalifornii. Ogółem od 2008 roku polscy policjanci odbyli 41 zawodowych staży w pięciu państwach, najwięcej, bo 30 praktyk, odbyli w Niemczech.

STAWIAMY NA MŁODYCH

Program zagranicznych staży zawodowych przeznaczony jest dla młodych policjantów, takich, którzy mają nie więcej niż 8 lat służby i nie pełnią funkcji kierowniczych. Każdego roku na staże wysyłanych jest 10–12 policjantów z różnych jednostek z całej Polski. Kandydatów na staż zagraniczny zgłaszają poszczególne sekcje IPA, a kwalifikuje zarząd krajowy. Podstawowym warunkiem jest biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz zgoda przełożonych. Egzamin jest specyficzny – kandydat na stażystę musi porozmawiać telefonicznie na tematy zawodowe po niemiecku lub angielsku z Arkadiuszem Skrzypczakiem lub z Anetą Sobieraj z KWP w Łodzi, II wiceprezydentem Sekcji Polskiej IPA. Koszty uczestnictwa w programie związane z podróżą, ubezpieczeniem i tzw. kieszonkowym pokrywa delegująca sekcja IPA, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz programu kulturalnego – sekcja zapraszająca. Uczestnik stażu jest kierowany rozkazem personalnym do pełnienia służby poza granicami państwa.

PODGLĄDANIE INNYCH

Podczas dwutygodniowego stażu policjant zapoznaje się ze specyfiką różnych służb policyjnych danego kraju, a także odbywa codziennie czterogodzinną służbę w tej samej specjalności, jaką pełni w swoim kraju. Na służbę idzie wraz z lokalnym policjantem jako obserwator, bez prawa do użycia śpb i broni palnej. Pełni ją w polskim mundurze lub po cywilnemu, jeżeli jest funkcjonariuszem operacyjnym. Program pobytu i stażu przygotowuje komendant jednostki zapraszającej, a program kulturalny lokalna sekcja IPA.

„Praca z dzielnicowym na terenie Esslingen to było ciekawe doświadczenie. Okazało się, że w jego rewirze przebywają obywatele polscy, którzy zamieszani są w pobicie na terenie Stuttgartu. Jakie było zdziwienie, gdy osoby te usłyszały polecenie otwarcia drzwi w języku polskim” – napisał sierż. sztab. Sławomir Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, relacjonując na łamach „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” swój staż w Badenii-Wirtembergii w Niemczech.

„Moim miejscem służby było St. Austell – największe miasto w Kornwalii (…) – relacjonowała z kolei sierż. Agnieszka Smoczyk, z komisariatu Policji w Luboniu, która w czerwcu br. odbywała staż w Exeter w Anglii. „Z policjantką Julie Carpenter patrolowałyśmy pieszo podległy rejon i rozmawiałyśmy z mieszkańcami. Na nasz widok kilka razy zatrzymało się auto, a zaskoczeni kierujący odzywali się w języku polskim, pytając, co w Anglii robi polska policjantka. Na moją prośbę umożliwiono mi kontakt z Wydziałem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzięki czemu uzyskałam cenne informacje na temat systemu organizacji pracy w tym zakresie”.

W ramach wymiany st. sierż. Krzysztof Walczak z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie opiekował się węgierskim kolegą Rolandem Riczu, który w lipcu przebywał w Polsce na Dolnym Śląsku, a Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak z zarządu CBŚ w Bydgoszczy policjantem irlandzkim Waynem Campbell. Zagraniczni koledzy przyglądali się, jak wygląda praca polskich policjantów, a także zwiedzali ciekawe przyrodniczo i historycznie miejsca w naszym kraju.

– Właściwe wykorzystanie doświadczeń zdobytych dzięki uczestnictwu w programie „Placement Programme” przynosi korzyści nie tylko osobom odbywającym praktykę, ale też ich jednostkom macierzystym. Natomiast obecność zagranicznych stażystów w Polsce przyczynia się do propagowania pozytywnego wizerunku naszego kraju – mówi Arkadiusz Skrzypczak.

SEMINARIA w ZAMKU GIMBORN i NIE TYLKO

W zamku Gimborn koło Kolonii co roku odbywa się 36 pięciodniowych seminariów dotyczących zagadnień policyjnych. To także projekt IPA skierowany do młodych policjantów. Seminaria prowadzone są w języku niemieckim i angielskim. Od 17 lat organizowane są również raz w roku seminaria polsko-niemieckie z tłumaczeniem symultanicznym. W czerwcu tego roku tematem seminarium były „Przyczyny i formy przestępczości młodzieży”, a udział w nim wzięło 13 policjantów z Polski, 10 z Niemiec i 1 policjant z Luksemburga. Polskimi prelegentami byli asp. sztab. Waldemar Dziedzic z KWP w Lublinie oraz asp. sztab. Paweł Dziopa z KMP w Kielcach. Za rok tematem polsko-niemieckiego seminarium w IBZ Gimborn będzie „Bezpieczeństwo bez granic”. Omówiona zostanie międzynarodowa współpraca transgraniczna Policji w Europie na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej.

Co dwa lata IPA organizuje też seminaria tygodniowe. W 2011 roku odbyło się ono w Amsterdamie, a Polskę reprezentowały asp. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi i sierż. sztab. Ewa Kalinowska z KMP w Łomży. W 2013 roku w seminarium w Brisbane w Australii uczestniczyli sierż. Michał Bałazy z KMP w Suwałkach oraz po raz pierwszy przedstawiciel Straży Granicznej major Tomasz Szabłowski.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czerwcu przyszłego roku w Polsce, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Patronat honorowy objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński. Tematem będzie „Wielokulturowość oraz różnorodność wśród sił policyjnych”, a zajęcia w języku angielskim będą prowadzone przez policjantów polskich i zagranicznych. Na to seminarium swoich kandydatów zgłosiły sekcje IPA z ponad 30 państw, m.in. z: Kanady, USA, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Swazilandu, Sri Lanki, Izraela, Peru czy RPA. Niewątpliwą atrakcją będzie udział wszystkich uczestników seminarium w mundurach swoich formacji w uroczystych obchodach przyszłorocznego Święta Policji w Warszawie. 

Elżbieta Sitek, Arkadiusz Skrzypczak
zdj. archiwum IPA


Zobacz także:
Międzynarodowy dialog (nr 116/11.2014)

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 12.11.2014

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl