Informacje

Przeciw nienawiści (nr 116/11.2014)

Głównym celem Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści jest integracja działań i wymiana dobrych praktyk między różnymi środowiskami w walce z nienawiścią, dlatego współpracują w niej nie tylko policjanci różnych pionów i specjalności, ale także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Platforma utworzona w styczniu br. działa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, a inicjatorem jej powstania był mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka.

Podczas sesji PPPN zorganizowanej na początku października br. w KSP przedstawiciele Policji, prokuratury, instytucji państwowych oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz praw człowieka dyskutowali o możliwościach, ograniczeniach i wyzwaniach w procesie wykrywczym w sprawach o przestępstwa z nienawiści.

Asp. Igor Tomczyk z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością BSK KGP przedstawił strukturę i zadania tej jednostki, przybliżył słuchaczom ograniczenia prawne i technologiczne przy zwalczaniu „mowy nienawiści” oraz proces tworzenia podobnych komórek w komendach wojewódzkich. Dyskusję kontynuował asp. Marcin Pietrzela z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP, w strukturze którego w październiku 2013 r. powołano grupę procesową do prowadzenia czynności w postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa określone w art. 256 i 257 k.k. Służący w niej policjanci wykonali czynności w ponad 280 sprawach i postawili zarzuty 18 podejrzanym. W ub.r. w garnizonie stołecznym prowadzono 126 postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, ksenofobicznych, a do końca września tego roku wszczęto już 141 takich postępowań.

Omawiano także przypadek sierpniowego podpalenia instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela. Kom. Robert Szumiata z KRP Warszawa I pokazał film z tego zdarzenia i przypomniał, że dzięki szybkiej interwencji Policji zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie. Zwrócił też uwagę, że nie był to pierwszy taki incydent w tym miejscu. O pracy wykrywczej policjantów KWP w Białymstoku mówił z kolei nadkom. Tomasz Szymański, a funkcjonariuszy z KWP w Poznaniu – st. asp. Sabina Rzeźnik. Jacek Purski ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” omówił prowadzone w ostatnim czasie działania edukacyjne o „mowie nienawiści”.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyjęli propozycje dotyczące włączenia w prace platformy szerszego grona przedstawicieli różnych środowisk. Zwrócili też uwagę na potrzebę dyskusji o możliwych rozwiązaniach problemów natury edukacyjnej, legislacyjnej, prewencyjnej i wykrywczej w sprawach o przestępstwa z nienawiści.

oprac. CZAK
na podst. informacji KSP

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 24.11.2014

Nasze galerie

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl