Informacje

Nowi generałowie

23 lipca podczas centralnych obchodów Święta Policji prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dwóm komendantom wojewódzkim Policji. Stopień nadinspektora otrzymali insp. Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki Policji w Lublinie, i insp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki Policji w Katowicach.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej urodził się w 1970 r. w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Z tą jednostką był związany przez 7 lat. Pracował tam m.in. w wydziałach operacyjno-rozpoznawczym, operacyjno-dochodzeniowym i w Wydziale Prewencji. W marcu 1997 r. przeszedł do KWP w Łodzi, gdzie służył w Wydziale Kryminalnym, a później w Wydziale dw. z Przestępczością Zorganizowaną.

Pod koniec 1998 r. rozpoczął służbę w Wydziale XIV w Łodzi Biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI zs. w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP. W 2007 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału dz. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. pełnił obowiązki naczelnika Zarządu CBŚP w Łodzi, a od kwietnia 2015 r. był naczelnikiem Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi.

Z dniem 11 lutego 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Za swoje zasługi został odznaczony srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, a także otrzymał złotą, srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

Nadinsp. Krzysztof Justyński urodził się w 1972 r. w Rudzie Śląskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył też studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, a także w WSPol. w Szczytnie. Od lipca 1992 roku do maja 1999 r. służył w KRP w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pracował w Wydziale ds. Kryminalnych, Samodzielnej Sekcji ds. Przestępczości Gospodarczej, a także w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym. Następnie służył w Wydziale Kryminalnym KPP w Wodzisławiu Śląskim, a od lipca 2000 r. pracował w tej jednostce w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału Kryminalnego. W lutym 2001 r. przeszedł do Wydziału Prewencji KMP w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie po trzech miesiącach trafił do zespołu dyżurnych. Pod koniec 2003 r. został w tej jednostce zastępcą naczelnika Sekcji Prewencji. Od marca 2005 roku był komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie, a w lutym następnego roku został I zastępcą komendanta miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Od listopada 2008 r. był zastępcą komendanta powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim, a w lutym 2012 r. został szefem tej jednostki. Z dniem 19 maja 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Za swoje zasługi został odznaczony brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”, medalem „Pro Patria”, a także honorową odznaką „Za Zasługi dla ZW SEiRP w Katowicach”. 

ArtK
zdj. Andrzej Mitura

 

Awanse na wyższe stopnie

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, z dniem 24 lipca 2017 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

– mł. insp. Jarosława Siekierskiego, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP;

– mł. insp. Dariusza Szubę, dyrektora Biura Kontroli KGP;

– mł. insp. Rafała Kubickiego, komendanta stołecznego Policji;

– mł. insp. Piotra Berenta, I zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– mł. insp. Jacka Cegiełę, komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie;

– mł. insp. Artura Malinowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;

– mł. insp. Adama Tychowicza, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu;

– mł. insp. Mariusza Kudelę, zastępcę komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

– mł. insp. Adama Cieślaka, zastępcę komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

– mł. insp. Marka Fałdowskiego – komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

– mł. insp. Marcina Szyndlera, zastępcę komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

– mł. insp. Radosława Juźwiaka, dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

– podinsp. Mariusza Lenczewskiego, zastępcę dyrektora Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP;

– podinsp. Katarzynę Anioł-Olejnik, zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji KGP;

– podinsp. Urszulę Chełstowską-Ogrodowicz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP;

– podinsp. Edwarda Szydłowskiego, p.o. zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie;

– podinsp. Mariusza Krzystyniaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach;

– podinsp. Andrzeja Krajewskiego, zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– podinsp. Jolantę Buczyńską-Koc, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku;

– podinsp. Elżbietę Kotecką, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

PODINSPEKTOREM POLICJI

– nadkom. Dariusza Ziębę, dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP;

– nadkom. Piotra Byrę, zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– nadkom. Jerzego Czebreszuka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

KOMISARZEM POLICJI

– podkom. Dominika Rozdziałowskiego, dyrektora Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP. 

ArtK

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 18.08.2017

Nasze galerie

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl