Informacje

Świat nauki dla Policji

– Policjantów jest 100 tysięcy, ludzi w kraju 38 milionów. Siłą rzeczy nie możemy być wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Ale jesteśmy właśnie tam, gdzie ludzie nam pokażą, gdzie chcą, byśmy byli. Do takiej komunikacji służy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • – Weźmy bezpieczeństwo we wspólne ręce, a KMZB jest idealnym narzędziem dla takich działań – mówił komendant główny Policji
  – Weźmy bezpieczeństwo we wspólne ręce, a KMZB jest idealnym narzędziem dla takich działań – mówił komendant główny Policji
 • – Celem powstania książki jest popularyzacja tematu w środowiskach akademickich, naukowych, ale też społecznych – tłumaczyły autorki książki
  – Celem powstania książki jest popularyzacja tematu w środowiskach akademickich, naukowych, ale też społecznych – tłumaczyły autorki książki

Tymi słowami zwrócił się komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 24 października br. do uczestników konferencji pn. „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”. Spotkanie zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, by dyskutować na temat kontaktu Policji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz by zaprezentować pierwszą publikację naukową o tej tematyce.

KMZB

to interaktywne narzędzie pozwalające służbom porządkowym zapoznać się z najważniejszymi zagrożeniami występującymi w konkretnych miejscach. Jej konstrukcja pomaga obywatelom dzielić się z Policją wiedzą o potencjalnych zagrożeniach, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w ich otoczeniu. Informacje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, demoralizacji nieletnich, aktach wandalizmu czy źle oznaczonej infrastrukturze drogowej są weryfikowane przez policjantów.

– Obywatele, troszcząc się o bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania, biorą aktywny udział w eliminowaniu lokalnych zagrożeń, wykorzystując KMZB – przekazał mł. insp. Robert Kumor. – Mapa funkcjonuje ponad 2 lata. W tym okresie zarejestrowano ponad 920 tysięcy zgłoszeń przy 1,5 miliona użytkownikach i 5 milionach odsłon. Blisko 50 procent zagrożeń zostało potwierdzonych.

– Obywatel w dowolnym momencie i niemalże w każdym miejscu jest w stanie poinformować o sytuacjach, które uważa za niebezpieczne lub zagrażające normalnemu funkcjonowaniu – mówiła insp. dr Iwona Klonowska. – KMZB nie wymaga skomplikowanej wiedzy informatycznej i to przyczynia się do tak dużej aktywności użytkowników.

– Ludzie nauki pragną służyć Policji, wskazując przez analizę wyników badań możliwości udoskonalania działań tej formacji wpływających na nasze poczucie bezpieczeństwa – zapewniła prof. Jadwiga Stawnicka, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas – bo nasze bezpieczeństwo rodzi się z dialogu z Policją.

– Na konwencji szefów policji z Unii Europejskiej w Hadze przedstawiłem działanie KMZB – mówił komendant główny Policji. – Mapa wzbudziła ogromne zainteresowanie i teraz także europejskie policje chcą mieć to narzędzie u siebie.

Z kolei dyrektor Biura Prewencji Policji KGP mł. insp. Robert Kumor przypomniał, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest, obok zmiany formuły funkcjonowania dzielnicowych wg programu „Dzielnicowy bliżej nas” i przywracania oraz tworzenia posterunków w małych miejscowościach, jednym z filarów uspołecznienia Policji.

W konferencji uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA Anna Rodek, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendanci wojewódzcy Policji: nadinsp. Krzysztof Justyński z Katowic i nadinsp. Jarosław Kaleta z Opola, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, koordynator krajowy KMZB mł. insp. Dariusz Prządka, przedstawiciele kadry naukowej WSPol. w Szczytnie, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu śląskiego, a także uczniowie klas mundurowych.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor

 

Publikacja pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny” autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej i insp. dr Iwony Klonowskiej to vademecum dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób takie narzędzie interaktywne, jak KMZB ułatwia kontakt społeczeństwa z Policją. Autorki nie tylko scharakteryzowały mapę zagrożeń, ale przedstawiły także wyniki badań ankietowych oraz rolę konsultacji społecznych w konstruowaniu obszarów prezentowanych w KMZB.

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 21.11.2018

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl