Informacje

Komenda Główna Policji

Uroczystości upamiętniające setną rocznicę powołania Policji Państwowej zorganizowano także w Komendzie Głównej Policji. W roku jubileuszowym KGP otrzymała nowy sztandar, w osobie insp. dr Władysława Sobolewskiego zyskała patrona, ku czci którego odsłonięto tablicę, a obchody, także te centralne, miały swoją pierwszą odsłonę w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, gdzie otwarto wystawę „Od Policji Państwowej do Policji”.

W gmachu KGP odbyła się też część uroczystości centralnych, jak choćby spotkanie z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł” czy odsłonięcie inskrypcji epitafijnych na Tablicy Pamięci. Gospodarz komendy głównej gen. insp. dr Jarosław Szymczyk uczestniczył we wszystkich najważniejszych jubileuszowych wydarzeniach, dzieląc jednocześnie czas na udział w ceremoniach dotyczących KGP.

WYSTAWA

22 lipca w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyło się otwarcie wystawy „Od Policji Państwowej do Policji”. Na uroczystość przybyli: prezes Komitetu Katyńskiego poseł Andrzej Melak, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, dyrektorzy biur KGP, zastępcy komendantów wojewódzkich, zastępca komendanta BSWP, przedstawiciel Ambasady Republiki Francuskiej płk Olivier Ordas, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, muzealnicy, reprezentanci wojska i innych służb mundurowych. Gościem specjalnym był Wojciech Cygański, ps. Wojtek, z powstańczego oddziału „Podkowa”, wchodzącego w skład kompanii dowodzonej przez przedwojennego policjanta, cichociemnego Bolesława Kontryma „Żmudzina”.

Na ekspozycji można prześledzić dzieje polskich służb policyjnych – od Straży Obywatelskich, Milicji Miejskiej czy Policji Komunalnej przez okres dwudziestolecia międzywojennego i czasy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, przez martyrologię obydwu okupacji i okres Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, aż do współczesnej służby. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia, kopie dokumentów, ale także liczne przedmioty codziennej służby, uniformy i wyposażenie stróżów prawa w różnych okresach. Prezentację kończy sala poświęcona policyjnym pirotechnikom. Po wystawie gości oprowadzał dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, a o pirotechnice opowiadał funkcjonariusz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

PATRON

Uroczystość nadania patrona honorowego KGP i odsłonięcie tablicy ku czci insp. dr. Władysława Sobolewskiego było ukoronowaniem akcji, która poprzedzała tegoroczny jubileusz we wszystkich garnizonach. Jako ostatnia taką ceremonię zorganizowała 26 lipca KGP.

W uroczystej zbiórce uczestniczyło kierownictwo Policji z komendantem głównym formacji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem na czele oraz komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Stawili się dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele Rodzin Policyjnych z całej Polski, duchowieństwo i reprezentanci świata nauki. Tablicę odsłonili wspólnie Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, krajowy duszpasterz Policji bp gen. bryg. dr Józef Guzdek i dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, przedstawiciel fundatora tablicy. Jego Ekscelencja poprowadził modlitwę za duszę insp. Władysława Sobolewskiego. Kapelani poświęcili odsłoniętą tablicę, a kierownictwo Policji złożyło pod nią wieniec.

Wszystko za sprawą nadkom. w st. spocz. Andrzeja Sprychy (obecnie jest inspektorem nadzoru wewnętrznego w MSWiA) i ówczesnego kom. Pawła Marchlińskiego. Odnaleźli na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie zaniedbany grób Sobolewskiego i napisali listy do CLKP, WSPol., Instytutu Ekspertyz Sądowych i naszej redakcji. Z zaangażowania policjantów zrodziło się na początku 2012 r. Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Grobowiec insp. Władysława Sobolewskiego odnowiono, a uroczystość odsłonięcia wyremontowanego pomnika odbyła się 4 października 2013 r. Miejsce to otoczone jest stałą opieka stowarzyszenia, stanowiąc piękny symbol pamięci o wielkim polskim policjancie.

O patronie KGP wiemy dużo, jego prace położyły podwaliny pod współczesną polską kryminalistykę. Insp. Policji Państwowej dr praw Władysław Sobolewski urodził się 25 marca 1890 r. we Lwowie. Tam skończył prawo i rozpoczął praktykę. W czasie I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego. W 1918 r. ochotniczo wstąpił do oddziałów obrony Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej. W Wojsku Polskim został mianowany kapitanem, ale niemal zaraz po powstaniu Policji Państwowej wstąpił w jej szeregi. Początkowo był oficerem inspekcyjnym, a wkrótce komendantem Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie. Uczestniczył w specjalistycznych kursach kryminalistycznych w Wiedniu, studiował kryminologię w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie. Od 1931 r. do śmierci w 1937 r. był kierownikiem Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie. Jego aktywność przejawiała się w mnogości i różnorodności dorobku, jaki po sobie pozostawił. Pisał prace z zakresu mechanoskopii, fotografii kryminalistycznej, daktyloskopii, ekspertyz pisma ręcznego i maszynowego, prowadził badania nad ekspertyzą broni palnej, łusek i pocisków. Zmarł 4 października 1937 r. w wieku 48 lat podczas wykładu, jaki prowadził dla oficerów Wojska Polskiego.

SZTANDAR

Zwieńczeniem obchodów setnego jubileuszu powołania Policji Państwowej w KGP była odbywająca się tego samego dnia uroczystość nadania jej nowego sztandaru. Ceremonia odbyła się na dziedzińcu Belwederu i połączona była z wręczeniem odznaczeń osobom zasłużonym oraz funkcjonariuszom i pracownikom KGP. Obecni byli szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, minister SWiA Elżbieta Witek, sekretarze stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Sylwester Tułajew, oraz całe kierownictwo Policji z jej komendantem głównym gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem na czele.

Na policyjny sztandar wróciły słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Głównej Policji z przewodniczącym posłem Grzegorzem Piechowiakiem zgromadził przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. W drzewcu sztandaru umieszczono honorowe i pamiątkowe gwoździe, które wbili: w imieniu  Prezydenta RP Bogusław Cichoń, dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN, w imieniu Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, szef jego gabinetu politycznego, w imieniu marszałka Sejmu poseł Jarosław Krajewski, w imieniu marszałka Senatu senator Konstanty Radziwiłł, minister SWiA Elżbieta Witek i jej zastępca Jarosław Zieliński, Komendant Glówny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, biskup polowy WP, krajowy duszpasterz Policji bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, prawosławny ordynariusz WP abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski), ewangelicki biskup wojskowy płk Mirosław Wola, przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KGP poseł Grzegorz Piechowiak, przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski, w imieniu przewodniczącego ZW NSZZP w KGP jego wiceprzewodniczący Tomasz Krzemiński, przedstawiciel Korpusu Oficerów Policji KGP kom. Krzysztof Błesznowski, przedstawiciel Korpusu Podoficerów Policji KGP sierż. sztab. Aleksander Pradun, przedstawiciel Korpusu Szeregowych Policji KGP post. Tomasz Baranowski, przedstawicielka pracowników cywilnych KGP Magdalena Mocydlarz-Wicha, wspólnie – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska i prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając.

W ramach obchodów Święta Policji obecni i byli komendanci główni Policji złożyli wspólnie kwiaty przed Tablicą Pamięci oraz pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się na dziedzińcu gmachu.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor i Jacek Herok (1)

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 02.09.2019

Nasze galerie

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl