Informacje

Ocena instytucji publicznych

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów.

W badaniu cyklicznym CBOS, realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że trzy czwarte ankietowanych (75%) dobrze ocenia jej działalność (wykres 1). Jest to wynik taki sam, jak w dwóch wcześniejszych edycjach badania.

Podobnie jak w poprzedniej edycji sondażu, Policja znajduje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Warto również zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury (wykres nr 2).

Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.11.2019

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl