Informacje

 • 27.09.2020
  Play deklaruje wycofanie się z opłat za telefony na Policję

  Pół roku temu Policja zmieniła numery telefonów w całym kraju. Wiele kierunkowych zastąpił jeden – tzw. wyróżnik cyfrowy MSWiA – AB=47. Sieć Play uznała, że prefiks 47 jest numerem specjalnym, i opłatę z numerami policyjnymi zaczynającymi się od tych cyfr ustaliła w wysokości 0,29 zł za minutę.

  Ocena: 0.0
 • 27.09.2020
  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  W ramach obchodów 100. rocznicy Cudu nad Wisłą 29 sierpnia br. w Kuligowie odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 r., pod honorowym patronatem ministra SWiA Mariusza Kamińskiego. Wzięli w nich udział także przedstawiciele Policji. Oto najważniejsze wydarzenia w obiektywie Jacka Heroka.

  Ocena: 0.0
 • 27.09.2020
  Policjant do samego końca

  Marcin udowodnił to, o czym często się mówi, ale mało kto rozumie znaczenie tych słów – że policjantem jest się zawsze, nawet na urlopie. Ratując życie dziecka, oddał własne, wypełniając do końca słowa roty ślubowania.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  PORAŻENIE PIORUNEM

  Według danych statystycznych w Polsce rocznie notuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu śmiertelnych porażeń piorunem. Pioruny, obok powodzi, powodują najwięcej śmiertelnych obrażeń ze wszystkich zjawisk pogodowych. Osoby, które przeżyły porażenie piorunem, są narażone na przewlekłe zespoły bólowe, uszkodzenia słuchu, wzroku, zaburzenia snu i pamięci.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020

  Funkcjonariusze służb mundurowych coraz częściej stają się obiektem zniewag i pomówień. Nie są to już tylko wypowiedziane w pijackiej malignie „przezwiska”, które być może bolą i są krzywdzące, jednak zbyt infantylne, by się nimi w ogóle zajmować. Niestety, policjanci muszą się mierzyć obecnie z zarzutami działania na szkodę interesu publicznego, czasami przekroczeniem uprawnień, są obrzucani wyzwiskami, kierowane są wobec nich liczne insynuacje.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020

  Prawidłowo przeprowadzone oględziny miejsca zbrodni, zabezpieczenie śladów, rozpytanie świadków są bardzo ważne, by wykryć sprawcę zbrodni, ale nie mniej ważny jest tzw. policyjny nos, czyli intuicja śledczego. I to właśnie intuicja pomogła ustalić sprawcę zabójstwa właściciela lombardu z Łodzi w ciągu zaledwie kilkunastu godzin.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Psia emerytura

  Policyjne psy służbowe, choć nie noszą munduru, pełnią służbę tak jak policjanci – wraz z opiekunem patrolują ulice, tropią ślady, wykrywają niebezpieczne materiały, znajdują narkotyki, obezwładniają przestępców. Jest ich w Policji ponad 900. Gdy pełnią służbę, mówi się o nich z dumą, że są czworonożnymi policjantami. A jak jest, gdy przestają ją pełnić?

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Trzeba mierzyć wysoko

  W czerwcu br. zamieściliśmy wywiad z mł. insp. Marcinem Wydrą z Dywizji Planowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w Brukseli. Dziś na naszych łamach gości nadkom. Mirosław Lipka, który pracuje w Dywizji Prowadzenia Operacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Oddała serce CBŚP

  – To była ciekawa sprawa. Koniec 2007 r. Siarczysty mróz, a my przy jednej z zasadzek spędziliśmy w samochodach kilka dni. Opłaciło się i wykryliśmy przemyt ketaminy z Indii. Potem w trakcie rozpraw sądowych obrońcy oskarżonych podawali w wątpliwość, czy ketamina kwalifikuje się jako środek odurzający, że może wcale nie jest niebezpieczna dla ludzi.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  #JESTAKCJA Z POLSKĄ POLICJĄ

  Wirtualna rzeczywistość wkroczyła do polskiej Policji. To pierwszy taki projekt filmowy w historii naszej formacji. Powstał dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i firmy vr360.pl.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Zaginione losy

  Po powstaniu listopadowym car Mikołaj w korespondencji z Paskiewiczem pisał: „Lękam się kobiet! Ten szatański naród zawsze działał przez nie (…)”. W historii Rzeczypospolitej kobiety wielokrotnie odegrały znaczącą rolę, choć nie pojawiały się w niepodległościowych opracowaniach. Żeby służyć w Legionach, przybierały męskie nazwiska i zakładały męskie mundury. Wywalczyły prawa polityczne, zmiany w kodeksie cywilnym i częściową niezależność, nie musiały np. mieszkać już przy mężu.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Policjant, który mi pomógł

  Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem działania, empatyczną postawą oraz umiejętnościami w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą, a także tych policjantów, którzy są zaangażowani w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Ocena: 0.0
 • 11.09.2020
  Nowi generałowie Policji

  Podczas centralnych obchodów Święta Policji sześciu wyższych oficerów odebrało z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akty mianowania na stopnie nadinspektora. Generalskie szable wręczył im minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

  Ocena: 0.0
 • 03.08.2020
  Korona śląskich komend

  W 2017 r. zdobył „Koronę Polskich Półmaratonów”, rok później sięgnął po „Koronę Polskich Maratonów”. W ubiegłym roku wymyślił sobie nowy cel – „Koronę Komend Policji Województwa Śląskiego”. Projekt jest autorski, indywidualny, ale jak najbardziej godny naśladowania. Twórca, podkom. Tomasz Dzierga ze Szkoły Policji w Katowicach, nie rości sobie praw autorskich, lecz zachęca do regularnego wysiłku fizycznego, a sam planuje nowe wyzwania.

  Ocena: 0.0
 • 31.07.2020
  Bezpiecznie nad wodą w dobie epidemii

  Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.

  Ocena: 0.0
 • 30.07.2020

  W dniu 29 maja 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

  Ocena: 0.0
 • 29.07.2020

  Ocena: 0.0
 • 28.07.2020
  Znów na Wiśle

  W ramach obchodów 100-lecia utworzenia policji wodnej Jacht Klub Policjantów Wodnych Galar zorganizował liczne wydarzenia. Jednym z nich jest rekonstrukcja pierwszej policyjnej łodzi, która w 1920 r. wypłynęła na Wisłę w Warszawie. Jest to wstęp do utworzenia pierwszej w Polsce załogi rekonstrukcyjnej policji rzecznej okresu międzywojennego.

  Ocena: 0.0
 • 27.07.2020
  Pompujemy!

  Świat stanął w podporze i zaczął pompować pieniądze dla chorych dzieciaków. Akcja, która zaczęła się w Gaszynie, przekroczyła już granice Polski. Pompują wszyscy: strażacy, ratownicy, harcerze i oczywiście policjanci.

  Ocena: 0.0
 • 23.07.2020
  DYREKTOR ZER MSWiA

  Małgorzata Zdrodowska

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl