Informacje

 • 09.10.2009

  Wszystkie zaległe dodatki i ekwiwalenty MSWiA planuje wypłacić policjantom do końca roku. Odpowiadający w Sejmie na interpelacje poselskie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki dodał jednak, że zależy to także od wielkości zasileń, które Policja i resort otrzymają z Ministerstwa Finansów.

  Ocena: 0.0
 • 01.10.2009

  Do końca listopada wypłaconych zostanie 70 mln zł świadczeń należnych policjantom, które trafią do funkcjonariuszy zaszeregowanych w grupach od 1 do 6. W sumie to 85 tys. policjantów. Świadczenia dla funkcjonariuszy znajdujących się w wyższych grupach zaszeregowania, od 7 i wyżej, z uwagi na sytuację budżetową, uregulowane zostaną w miarę posiadanych możliwości finansowych.

  Ocena: 0.0
 • 04.09.2009

  MSWiA pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów. Zmiany będą dotyczyć urlopów okolicznościowych związanych:

  Ocena: 0.0
 • 14.08.2009

  Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku zmieniła zarzuty wobec dwóch policjantów ze sprawy Krzysztofa Olewnika - Remigiusza M. i Macieja L. W ubiegłym roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zarzuciła im niedopełnienie obowiązków i nieumyślne spowodowanie śmierci Olewnika. Gdańska PA zmodyfikowała drugi zarzut na narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

  Ocena: 0.0
 • 10.08.2009

  Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. Adam Rapacki zapowiedział zmiany w sposobie orzekania rent inwalidzkich, mające na celu uszczelnienie dotychczasowego systemu.

  Ocena: 0.0
 • 16.07.2009

  Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił czterech policjantów oskarżonych o ostrzelanie samochodu w trakcie policyjnego pościgu. Do tragedii doszło w kwietniu 2004 r. Podczas akcji zginał 19-letni Łukasz T., a jego rówieśnik Dawid Lis został ciężko ranny. Według sądu funkcjonariusze użyli broni zgodnie z przepisami.

  Ocena: 0.0
 • 24.06.2009

  Ocena: 0.0
 • 24.06.2009

  Ocena: 0.0
 • 17.06.2009

  Wyrok dla Jarosława Żołny, zabójcy dwóch policjantów w internetowej kawiarence w Czechowicach-Dziedzicach, jest ostateczny. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację jego obrońcy jako „oczywiście bezzasadną”.

  Ocena: 0.0
 • 16.06.2009

  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie umundurowania policjantów zostało opublikowane 12 czerwca w Dzienniku Ustaw nr 90. Oznacza to, że wejdzie ono w życie 27 czerwca 2009 r.

  Ocena: 0.0
 • 09.06.2009

  8 czerwca br. ponownie zebrał się zespół, mający wypracować nowe zasady naliczania emerytur mundurowych. Ostatecznych ustaleń nie podjęto – naj-prawdopodobniej zapadną na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 29 czerwca.

  Ocena: 0.0
 • 02.06.2009

  Zawody odbędą się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 13 czerwca br. Szczegóły na stronie internetowej WSPol.: www.wspol.edu.pl.

  Ocena: 0.0
 • 28.05.2009

  Rada Ministrów, na ostatnim posiedzeniu, przyjęła projekt ustawy modernizacyjnej. Nowelizacja zmieni okres obowiązywania programu, przedłużając go o dwa lata, czyli do końca 2011 r.

  Ocena: 0.0
 • 25.05.2009

  W połowie czerwca do policjantów trafi 30 tys. kompletów nowych mundurów. 5 tys. kompletów dostaną policjanci z ruchu drogowego, 22 tys. z prewencji, 3 tys. pozostanie w rezerwie. Rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów minister SWiA podpisał 20 maja 2009 roku.

  Ocena: 0.0
 • 22.05.2009

  Do uzgodnień międzyresortowych trafiła opracowana przez MSWiA nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2011 r. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostaną wcieleni do Policji.

  Ocena: 0.0
 • 21.05.2009

  Nowy komendant wojewódzki policji insp. Ryszard Szkotnicki przedstawił swoje priorytety. Jego zdaniem najważniejszymi problemami, z którymi przyjdzie się mu zmierzyć, są przestępczość nieletnich, przestępczość narkotykowa oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  Ocena: 0.0
 • 20.05.2009

  Rok więzienia w zawieszeniu dla byłego urzędnika MSWiA Tomasza Serafina i byłego szefa komisariatu na warszawskim Dworcu Centralnym, Waldemara Płońskiego. Taka jest decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił apelacji obrońców i uznał, że mężczyźni przekroczyli uprawnienia.

  Ocena: 0.0
 • 14.05.2009

  - Na ostatnim posiedzeniu zespołu MSWiA ds. przygotowania założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych, które odbyło się 12 maja br. zapadła decyzja o przełożeniu wprowadzenia reformy emerytur na 2011 rok – poinformował „Policję 997” podinsp. Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący ZG NSZZP.

  Ocena: 0.0
 • 14.05.2009

  Z okazji wydania 50. numeru miesięcznika „Policja 997” z zespołem redakcyjnym spotkał się gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji.

  Ocena: 0.0
 • 08.05.2009

  8 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do wykazu substancji psychotropowych dopisana została substancja syntetyczna benzylopiperazyna (BZP) wchodząca w skład niektórych dopalaczy.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl