– To jedyny taki komisariat w kraju – mówi insp. Leszek Ptach, zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku, o nowoczesnym obiekcie dydaktycznym, z którego od początku tego roku korzystają policjanci z kursów podstawowych i specjalistycznych. Przebudowa obiektu i sprzęt elektroniczny do niego kosztowały ponad pół miliona złotych.

+

Czy Policja ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi?

+

Oględziny to nic innego jak badanie miejsca zdarzenia. Mozolne zabezpieczanie śladów i wnioskowanie z nich. Od nich zaczyna się żmudny proces tropienia sprawców.

+

Policja dba o bezpieczeństwo (nie tylko w ruchu drogowym) między innymi za pomocą badania trzeźwości (nie tylko kierowców).

+

Tropią ukrywających się przestępców, szukają osób zaginionych, są odpowiedzialni za cały system platformy Child Alert i, w ramach SPOC, za międzynarodową wymianę informacji na temat osób unikających odpowiedzialności karnej, szczególnie tych spoza Unii Europejskiej.

+

– Policja powinna mieć więcej paralizatorów elektrycznych – mówił nadinsp. Krzysztof Gajewski, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, kiedy wizytował pierwszy policyjny kurs dla instruktorów w zakresie posługiwania się paralizatorami. Odbywał się on od 22 do 24 stycznia br. w Szkole Policji w Słupsku. Ukończyło go dwunastu funkcjonariuszy.

+

Policja musi przestrzegać zasad państwa prawa i pogodzić skuteczne wykonywanie zadań z wrażliwością wobec wszystkich członków społeczeństwa.

+

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpił 20 grudnia 2013 r. do Komendanta Głównego Policji o zaznajomienie funkcjonariuszy Policji z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

+

Czy i w jakim zakresie Policja ma obowiązek udostępnienia prokuratorowi dokumentów dotyczących procedury „Niebieskie Karty”?

+

Wideorejestrator dokumentuje przekroczenie prędkości, ale nie tylko. Rejestruje jednocześnie dźwięk i obraz, może więc być wykorzystywany również do dokumentowania innych wykroczeń, takich jak przejechanie na czerwonym świetle czy przekroczenie podwójnej linii ciągłej.

+

Wybierz Strony