Kryształowa kula dla Bezpiecznego seniora (Nr 70 / 01.2011)

Europejską Nagrodę Zapobiegania Przestępczości (ECPA) za 2010 r. otrzymał projekt KWP w Szczecinie Bezpieczny senior w bezpiecznym domu. Nagrodę wręczono na początku grudnia w Brukseli.

Po raz pierwszy Polska zdobyła nagrodę główną w corocznym konkursie organizowanym przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). We wrześniu szczeciński projekt wygrał eliminacje krajowe i został zgłoszony przez MSWiA, czyli krajowego przedstawiciela EUCPN w Polsce, do nagrody ECPA. Wyniki ogłoszono na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w stolicy Belgii. Czek na 20 tys. euro oraz kryształową kulę z zatopioną w środku błękitną łezką z rąk belgijskiej minister spraw wewnętrznych Annemie Turtelboom odebrała kom. Anna Sikora z Wydziału Prewencji zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji – autorka i współrealizatorka projektu. O działaniach związanych z Bezpiecznym seniorem pisaliśmy w numerze wrześniowym (art. Zasada ograniczonego zaufania).

ZA ROK U NAS

– Europejska Nagroda Zapobiegania Przestępczości honoruje najlepsze projekty z całej Europy – mówi zastępca krajowego przedstawiciela EUCPN mł. insp. Renata Anna Wiak z Biura Prewencji KGP. – Udział w konkursie może wziąć każdy projekt z zakresu zapobiegania przestępczości: w minionym roku jego tematem przewodnim był Bezpieczny dom w bezpiecznym społeczeństwie poprzez zapobieganie, community policing i sprawiedliwość naprawczą. Każde państwo mogło zgłosić tylko jeden projekt, wybrany spośród inicjatyw m.in. jednostek Policji, władz lokalnych, szkół, grup wspólnotowych, klubów sportowych, organizacji młodzieżowych czy organizacji zrzeszających wolontariuszy. Jednym z głównych warunków jest zasada, by zwycięski projekt nadawał się do zaadaptowania w innych krajach – a Bezpieczny senior bardzo dobrze spełnił to kryterium. Nagroda ECPA jest wręczana w drugiej połowie roku. Konferencję, na której wybiera się zwycięzcę, organizuje państwo sprawujące wtedy prezydencję w Unii Europejskiej – zatem przyszłoroczny konkurs odbędzie się w Polsce.

ZAPOMNIANA GRUPA

Kom. Sikora opowiada, że inspiracją do napisania projektu była jej własna babcia, z którą mieszkała aż do jej śmierci.
– Babcia zawsze była bardzo ostrożna, nigdy nie otwierała drzwi nieznajomym. Kiedy zmarła, bardzo mi jej brakowało, więc szukałam pretekstu do kontaktu ze starszymi osobami. Dlatego postanowiłam wymyślić takie działania, przy realizowaniu których mogłabym z nimi pracować. To zapomniana grupa, do której trzeba umieć dotrzeć, ale przede wszystkim najpierw trzeba chcieć zrozumieć starszych ludzi, a to nie jest łatwe zadanie.

Razem z asp. Markiem Zajdlem, kolegą z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, od 2009 r. prowadzą warsztaty edukacyjne dla seniorów uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapraszali na nie m.in. pracowników banków i gazowni, by ci mówili, jak odróżnić prawdziwych urzędników od oszustów, oraz wręczali seniorom osobiste alarmy antynapadowe. Ostatnio kom. Sikora przeszkoliła 300 listonoszy: razem z przesyłkami dla osób starszych będą oni wręczać odbiorcom ulotki z informacjami prewencyjnymi, jak nie dać się oszukać. Natomiast od października 2010 r. Bezpieczny senior został poszerzony o warsztaty aktorskie, plastyczne i fotograficzne, które mają aktywizować seniorów – wystawy ich prac można oglądać m.in. w szczecińskich urzędach.

Aleksandra Wicik


Minister sprawiedliwości, komendant główny Policji i dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 listopada ub.r. podpisali porozumienie dotyczące utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno‑informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ze strony wcześniej skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia (a zwłaszcza sprawców przemocy domowej). Infolinia będzie prowadzona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ogólnopolskiego numeru „Niebieskiej Linii” i rozpocznie działanie w styczniu 2011 r. Konsultanci dyżurujący przy telefonie będą mieli obowiązek powiadomienia policji, gdy otrzymają informację o przemocy w rodzinie, której sprawcą jest osoba już skazana za tego rodzaju przestępstwo. Koordynator nadzorujący konsultantów otrzyma natomiast informację zwrotną od policji, jak przebiegała interwencja.

Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest dokument zatytułowany Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej. Określa on zasady skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy Policji i kuratorów zawodowych w razie zatrzymania sprawcy przemocy (lub groźby jej użycia) wobec najbliższych. Dzielnicowi otrzymają informacje o skazanych za przemoc, którzy mieszkają w ich rejonach, a kuratorzy dowiedzą się o zachowaniu dozorowanych podopiecznych. Współpraca ta umożliwi skuteczniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przemocą i ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Szczegóły dotyczące infolinii dostępne są na stronach internetowych: www.parpa.pl i www.niebieskalinia.info

AW
 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)