Pierwsza pomoc za unijne pieniądze (Nr 77 / 08.2011)

Dzięki środkom z programu operacyjnego Kapitał ludzki ponad 3 tys. policjantów będzie mogło zdobyć uprawnienia ratownika – szkolenia dla nich z kwalifikowanej pierwszej pomocy ruszają już w październiku.

Zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Policja jest jednym z podmiotów tego systemu. W 2009 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, komendant główny powołał koordynatora ratownictwa medycznego Policji – jest nim insp. Jacek Gil, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP.

– Wspomniana ustawa nakłada na Policję obowiązek szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponieważ pojawiła się możliwość wykorzystania środków unijnych na ten cel, razem z Głównym Sztabem Policji i Biurem Operacji Antyterrorystycznych KGP napisaliśmy wniosek o dofinansowanie: zgodnie z nim chcemy przeszkolić 3120 policjantów i umożliwić im uzyskanie kwalifikacji ratowniczych potwierdzonych egzaminem. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się też Biuro Finansów KGP i CSP w Legionowie oraz zastępca komendanta głównego nadinsp. Andrzej Trela – mówi dyrektor Gil.

EGZAMIN CO TRZY LATA

Ratownik to najwyższy stopień uprawnień dla osób bez wykształcenia medycznego, ich zakres określa art. 14 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Aby zostać ratownikiem, trzeba ukończyć 66-godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejmujący m.in. resuscytację krążeniowo odde-chową, obsługę defibrylatora automatycznego i półautomatycznego oraz umiejętność prowadzenia ewakuacji ze strefy zagożenia. Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem dokumentu kwalifikacji, który trzeba odnawiać co trzy lata.

– Dokument potwierdzający umiejętności kursantów będzie tylko dodatkiem – wyjaśnia insp. Jacek Gil. – Głównym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności jak największej liczbie policjantów, i to jeszcze przed Euro 2012. To właśnie policjanci często są pierwszymi osobami w miejscach różnego typu zdarzeń, w wyniku których dochodzi do obrażeń ich uczestników, wymagających udzielenia im pierwszej pomocy.
Jak podkreśla dyrektor Gil, wielu funkcjonariuszy zna te zasady, lecz zwykle jest to podstawowa wiedza wyniesiona ze szkolenia podstawowego czy kursu na prawo jazdy. Tymczasem wiadomości trzeba stale aktualizować: zmieniają się wytyczne odnośnie do prowadzenia resuscytacji, pojawiają się nowe środki opatrunkowe i coraz lepszy sprzęt. Dlatego oprócz wiedzy wyniesionej ze szkolenia uczestnicy otrzymają dla swoich jednostek zestawy ratownictwa medycznego R 0, które będą mogli wykorzystać nie tylko do ćwiczeń, ale przede wszystkim do udzielania pomocy.

DLA KOGO SZKOLENIE?

Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmie przede wszystkim policjantów komórek ruchu drogowego, patrolowo interwencyjnych i AT oraz oddziałów prewencji i CBŚ – zaplanowano przydział miejsc dla każdej jednostki i garnizonu. Kandydat powinien mieć od 2 do 15 lat służby i dobrowolnie zgłosić chęć uczestnictwa w kursie. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w jednostkach, a następnie osoby ze skierowaniami od przełożonych zostaną oddelegowane na dziewięć dni do obiektów Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach, gdzie, w ramach służby, będzie realizowane szkolenie. Pierwszy cykl kursów rozpocznie się już w październiku i obejmie dziesięć grup po sześć osób (każda grupa będzie miała swojego wykładowcę). Szkolenia zaplanowane są do sierpnia 2013 r.

– Nie pamiętam, by Policja prowadziła tak duży projekt szkoleniowy przy udziale środków zewnętrznych – mówi insp. Jacek Gil. – Dostajemy informacje, że policjanci chcą się szkolić z pierwszej pomocy i szukają kursów w swoich okolicach, np. w ośrodkach ruchu drogowego. Chcemy im umożliwić zdobycie takich umiejętności w czasie służby, tym bardziej że będą mogli je wykorzystać także poza nią, w codziennym życiu, na czym wszystkim nam powinno zależeć.

Aleksandra Wicik
aleksandra.wicik@policja.gov.pl


O terminach zgłoszeń poinformujemy w kolejnym numerze Policji 997, informacje pojawią się również na stronach internetowych komend wojewódzkich i powiatowych oraz na portalu KGP.
 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)