Debatują o bezpieczeństwie (Nr 99 / 06.2013)

Od września ub.r. w woj. mazowieckim trwają debaty społeczne poświęcone bezpieczeństwu. Do końca 2012 r. na Mazowszu debatowano 37 razy, a w samych powiatach w spotkaniach wzięło udział ponad 3700 osób.

Cykl debat, skierowany do mieszkańców Mazowsza, jest przeprowadzany w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. Organizują go KWP zs. w Radomiu (w 28 powiatach) i KSP (w Warszawie i powiatach ją otaczających) razem z wojewodą mazowieckim i prezydent stolicy. Na Mazowszu w każdej debacie biorą udział wojewoda Jacek Kozłowski lub wicewojewoda Dariusz Piątek, mazowiecki komendant wojewódzki mł. insp. Rafał Batkowski, komendanci powiatowi lub miejscy, władze powiatu i gmin oraz przedstawiciele zarządców dróg, pomocy społecznej i inni urzędnicy. W Warszawie – komendant stołeczny i komendanci rejonowi; na spotkania w swoich dzielnicach przychodzą również burmistrzowie, komendanci straży miejskiej i inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na danym terenie.

STANDARDY DEBATOWANIA

– W 2012 r. komendant główny polecił upowszechnianie w Policji debat społecznych jako formy komunikowania się z mieszkańcami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego – wyjaśnia komendant Batkowski.

Policyjny program Debaty społeczne na terenie województwa mazowieckiego został przyjęty przez wojewodę. Przebieg debaty jest ściśle określony, swoje wystąpienia mają m.in. komendanci Policji i wojewodowie. Na końcu każdego spotkania prowadzący zobowiązują się do podjęcia działań w poruszanych przez mieszkańców sprawach – mł. insp. Rafał Batkowski podkreśla, że wszyscy komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi będą dokładnie rozliczeni z tych zadań, natomiast problemy występujące w całym województwie są rozwiązywane kompleksowo. Uczestnicy debat najczęściej poruszają sprawy związane z zagrożeniami dla dzieci i młodzieży oraz z ruchem drogowym. Stałym fragmentem spotkań jest tłumaczenie, za co Policja nie odpowiada – że fotoradary są w gestii Inspekcji Transportu Drogowego, a oznakowanie dróg i dziury w jezdniach to sprawy zarządców konkretnych dróg. Mieszkańcy pytają też o efekty reorganizacji posterunków w ich okolicy.

– Ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, nie boją się mówić, zdarzają się pretensje, np. o opieszałość Policji w jakiejś sprawie, czy wskazywane są błędy urzędników. Sprawdzamy każdą informację, a poważne zarzuty w odniesieniu do jednej ze spraw okazały się nieprawdziwe – mówi mazowiecki komendant wojewódzki. – Pilne sprawy zgłoszone w czasie debat są już załatwione: głównie były to prośby o częstsze patrolowanie konkretnych terenów. Po wakacjach planujemy kolejną serię debat i rozliczenie się przed mieszkańcami ze zobowiązań podjętych w 2012 r.

CO W ANKIETACH

Na spotkaniach przeprowadza się też badania ankietowe.

– Pytamy mieszkańców, jak oceniają stan bezpieczeństwa i pracę Policji, ich głos jest dla nas najważniejszy – mówi komendant Batkowski. – Uczestnikami debat są też osoby związane z instytucjami i organizacjami społecznymi, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo publiczne. Głos zabierają też osoby uważane w swoich środowiskach za liderów działań prospołecznych, więc warto poznać ich zdanie. Do końca 2012 r. na Mazowszu w debatach uczestniczyło 3769 osób, a 2769 z nich wypełniło ankiety.

Od marca do czerwca debaty trwają też w Warszawie – np. na terenie podległym KRP Warszawa III (dzielnice Ochota, Ursus i Włochy) mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach całodobowych, niewłaściwe parkowanie aut i zagrożenia w ruchu drogowym.

– Współpraca między mieszkańcami a służbami jest podstawą skutecznego działania, debaty społeczne pozwoliły nam na poznanie obszarów, gdzie należy podjąć dodatkowe działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców – tłumaczy nadkom. Tomasz Szachowski, komendant rejonowy Policji Warszawa III. – Co do konkretnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców, to np. zwróciliśmy się do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP z prośbą o analizę zdarzeń drogowych w ostatnim czasie na jednym ze skrzyżowań wskazanych przez mieszkańców, ponieważ postulowali o jego modernizację. Po otrzymaniu opinii podejmiemy dalsze kroki w tej sprawie. A w wypełnionych ankietach, które zebraliśmy po spotkaniu, prawie 70 proc. uczestników zaznaczyło, że takie debaty są potrzebne.

Aleksandra Wicik
aleksandra.wicik@policja.gov.pl

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)