Ćwiczenia są najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia przyjętych przez Policję procedur postępowania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

+

Doświadczenia, jakie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ma jako współorganizator konferencji dotyczących komunikacji wewnętrznej czy autorytetu, wskazują, że konferencja może być efektywnym instrumentem komunikacji wewnętrznej, choć raczej o charakterze incydentalnym czy podsumowującym.

+

Policja opracowała koncepcję funkcjonowania lotnictwa policyjnego do 2020 roku. Zakłada ona przede wszystkim wymianę starych śmigłowców na nowoczesne. Na ich zakup potrzebnych będzie około 545 mln zł. To plany. Czy zostaną zrealizowane, czas pokaże.

+

18 stycznia 2014 roku przejdzie do historii. Tego wieczoru odbył się pierwszy Charytatywny Bal Oficerski Policji. W powojennej historii formacji takiego wydarzenia nie było.

+

Mówi nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki:

+

Podsumujmy styczniową naradę roczną. Czym warto podzielić się z czytelnikami „Policji 997”?

+

Policja, jako największa w Polsce formacja mundurowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo, wymaga dobrze zorganizowanego i skutecznego systemu komunikacji wewnętrznej.

+

Było o nich znowu głośno, kiedy pod koniec października 2013 r. zatrzymali w Hiszpanii 36-letniego Mariusza Sz., ps. Kenes vel Baron. Poszukiwany był od 2003 r. Funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego KGP wytropili go na południu Europy. W listopadzie trafił do Polski.

+

Redakcja miesięcznika „Chip” przeanalizowała, na prośbę czasopisma „Policja 997”, wszystkie strony internetowe komend wojewódzkich Policji. Zdaniem fachowców z periodyku komputerowego witryny są profesjonalne, ale niektóre ich elementy powinny być udoskonalone.

+

KGP ogłosiła gotowość operacyjną systemu „Child Alert”. Służy on do natychmiastowego informowania społeczeństwa, m.in. poprzez radio, telewizję, internet, telefonię komórkową, o poszukiwaniach zaginionej osoby małoletniej. Uruchamiany ma być w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy istnieje podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia zaginionego dziecka.

+

Wybierz Strony