Umundurowany policjant może zatrzymać pojazd zawsze – w dzień oraz w nocy, i wszędzie – w terenie zabudowanym i poza nim. Nie ma znaczenia, czy pełni służbę w patrolu pieszym, czy radiowozem lub motocyklem. Wystarczy gest ręki, sygnał tarczą, a w warunkach ograniczonej widoczności – latarką.

+

Do redakcji przyszedł list…:

+

Najlepszym dzielnicowym roku 2013 r. został sierż. Jakub Skrzypiec z garnizonu zachodniopomorskiego.

+

Mówi nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji:

+

Ocena narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz sposobów i częstotliwości ich wykorzystania, a także ich przydatność zarówno dla nadawców, jak i odbiorców to główne zadanie badania przeprowadzonego we wszystkich komendach miejskich i powiatowych województwa pomorskiego. Wyniki są jednoznaczne – na tym poziomie najefektywniejszym sposobem przekazywania informacji pozostają odprawa i bezpośrednie spotkanie.

+

We wszystkich jednostkach Policji trwają szkolenia dotyczące sposobu określania poziomu zagrożenia życia i zdrowia ofiar przemocy domowej, dorosłych i dzieci. Z nowych rozwiązań funkcjonariusze prewencji będą mogli korzystać od 1 stycznia 2014 roku.

+

Uniwersalny Moduł Mapowy będzie wprowadzony we wszystkich województwach do 31 grudnia br. – podpisano stosowne porozumienie. Formatka zgłoszenia z adresem, sektorem służbowym, rejonem dzielnicowego itd., możliwość dostosowania działań np. do korków ulicznych, optymalne zarządzanie siłami patrolowymi, moduł dla analityków kryminalnych, współpraca z systemem powiadamiania ratunkowego – to główne udogodnienia wprowadzonego przez Biuro Łączności i Informatyki KGP systemu.

+

Prawie przez cały listopad w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie w systemie trzyzmianowym pracowało 147 funkcjonariuszy Policji, BOR, ABW, SG, ŻW, PSP, SOK i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP.

+

Gdy Policja zatrzymuje osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, mamy do czynienia z zatrzymaniem procesowym, którego celem jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego. Z kolei zatrzymanie niezwiązane z konkretnym procesem karnym to tzw. zatrzymanie pozaprocesowe.

+

Od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. umierał w Polsce z wychłodzenia jeden człowiek dziennie, tak wynika ze statystyk. Jednym z zadań policjantów jest zapobieganie takim zdarzeniom.

+

Wybierz Strony