Proceder wygląda tak: na komputerach ofiar instalowany jest trojan, który przejmuje kontrolę nad ich kontami bankowymi. Na chwilę, tylko po to, by wydać dyspozycję przelania pieniędzy na konto w innym państwie. Cała operacja przebiega błyskawicznie i prawie nie pozostawia śladów. Prawie. Mimo że grupa przestępcza działa w wielu krajach Europy, największymi osiągnięciami w jej zwalczaniu może pochwalić się polskie Centralne Biuro Śledcze KGP.

+

W październiku br. Krzyżem Zasługi za Dzielność zostało odznaczonych 15 policjantów. Ośmiu z nich było bohaterami tekstów w „Policji 997” z cyklu „Policjanci ratują”.

+

Wzrastająca liczba kobiet w Policji powinna być przedmiotem poważnej dyskusji środowiskowej o wykorzystaniu ich potencjału i godzeniu ról społecznych.

+

Policjanci podejmują interwencję wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, i zgodnie z prawem muszą skierować sprawę do sądu rodzinnego. W każdym wypadku, bez wyjątku. To samo dotyczy sytuacji ujawnienia okoliczności świadczących o demoralizacji.

+

Kompetencje i zadania przełożonych wymienione są w Zarządzeniu nr 21 Komendanta Głównego Policji z 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. O komunikacji wewnętrznej nie ma tam ani słowa, pewnie dlatego, że zarządzenie ma już 20 lat. Między wierszami jednak można znaleźć całkiem sporo. Przełożony, który nie potrafi czytać między wierszami, prędzej czy później poniesie tego konsekwencje.

+

Podczas VI Międzynarodowego Seminarium Poligraficznego, zorganizowanego przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, mówiono m.in. o badaniach poligraficznych świadków koronnych.

+

Latają po turystów, którzy na szlakach górskich połamali się, dostali zawału serca lub zostali porażeni piorunem. Transportują także ciała tych, którzy w górach zginęli. Mowa o pilotach policyjnych stacjonujących od 29 czerwca br. w Zakopanem.

+

Czy policjant, który odszedł na emeryturę, może wrócić do służby? Czy musi ponownie przechodzić procedurę rekrutacyjną, a później przeszkolenie wstępne?

+

W raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w izbach wytrzeźwień, przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji, napisano, że funkcjonowanie tych placówek pozostawia wiele do życzenia.

+

Policjanci z Gdyni średnio raz na tydzień zatrzymują grafficiarza, który nielegalnie bazgrze na murach i pociągach. Zwalczaniem tego rodzaju przestępczości zajmuje się specjalna grupa policjantów z Komendy Miejskiej Policji.

+

Wybierz Strony