Wojsko Polskie przechodzi na zawodowstwo – poboru już nie będzie. Jak Policja poradzi sobie z przyszłym brakiem służby kandydackiej (zastępczej)? Pierwszym pomysłem na jej zastąpienie była służba kontraktowa, ale...

+

Chyba u większości Polaków pozornie obojętne pojęcie „sprawozdawczość” ma zdecydowanie negatywną konotację. Policjanci są grupą zawodową, która szczególnie wrogo odnosi się do tego słowa. I nic dziwnego, bo często trudno zrozumieć, po co w naszej firmie niektóre tabelki, mierniki.

+

Od 1 stycznia tego roku policjanci mają nowe legitymacje. Stare straciły ważność wraz z końcem 2008 r. Wymiana legitymacji policyjnych odbywa się co trzy lata, więc nowy wzór będzie obowiązywał do 31 grudnia 2011 r

+

Rozbudowa policyjnej łączności i informatyki trwa. Przetargi przebiegają z większymi lub mniejszymi perturbacjami, ale kończą się pomyślnie. Jest szansa, że środki z modernizacji nie przepadną*

+

10-osobowy wydział w Biurze Kryminalnym KGP pełni funkcję krajowego biura ds. odzyskiwania mienia. Obowiązek powołania takich biur do 18 grudnia 2008 r. na wszystkie państwa członkowskie nałożyła Unia Europejska.

+

Wybierz Strony