XXI wiek to m.in. moda na zdrowy tryb życia. Powszechne stają się bieganie i ćwiczenie na siłowniach. O swoją sprawność fizyczną dbają wszyscy – bez względu na wiek, płeć, stan konta czy wykonywany zawód. Dla większości to przyjemność i pasja, dla policjantów także obowiązek. Jak się z tego obowiązku wywiązują? I jakie mają do tego warunki?

+

„Pracownik Policji – ubogi cywil” – pod takim hasłem 10 września 2013 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zorganizował panel dyskusyjny poświęcony niskim zarobkom pracowników Policji. Jego uczestnicy szukali sposobów pozwalających w przyszłości poprawić sytuację płacową tej prawie 25-tysięcznej rzeszy ludzi.

+

Przez cztery dni września w Warszawie protestowali związkowcy z całego kraju. Wśród nich było kilka tysięcy mundurowych, którzy demonstrowali swoje niezadowolenie ze zmian przepisów dotyczących zasiłków chorobowych.

+

Pod koniec lipca rozpoczął się sezon rozgrywek piłkarskich 2013/2014. Dla kibiców to czas sportowych emocji, dla policjantów – okres wytężonej pracy przy zabezpieczaniu meczów. Przekonałem się o tym, obserwując działania policjantów w ramach operacji pod kryptonimem „Widzew”.

+

Europejski nakaz aresztowania ułatwia ściganie przestępców i stawianie ich przed obliczem Temidy. Procedura jest prosta i szybka. Polskie sądy wydają najwięcej ENA na kontynencie. A za sprowadzenie do kraju każdego zatrzymanego za granicą w ramach ENA płaci Policja. Dużo płaci.

+

Sprawnie funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej wpływa na zadowolenie, komfort i atmosferę w miejscu pracy, a także na kształtowanie poczucia przynależności i integracji ze środowiskiem służbowym.

+

Mamy już nowe logo Policji oraz projekt modelowej komendy – teraz czas na wprowadzanie ich w życie.

+

Rozmowa z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Wojciechem Olbrysiem

+

W połowie lipca policyjni logistycy ze wszystkich garnizonów i szkół Policji obradowali w Warszawie nad kwestiami dla formacji kluczowymi: budżetem, logistyką i informatyką. Naradzie przewodniczył nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca szefa Policji ds. logistyki, a prezentacje przygotowali dyrektorzy podległych mu biur KGP: Eliza Wójcik, mł. insp. Piotr Kucia i insp. Jerzy Sipa.

+