Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę na rok 2022:

Redakcja Czasopisma „Gazeta Policyjna”
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. 47 72 150 91, 47 72 161 26, faks 47 72 168 67
e-mail: malgorzata.reks-stabach@policja.gov.pl

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika Gazeta Policyjna – 36 zł

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.

Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
NBP O/O Warszawa

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Gazety Policyjnej”

W treści zamówienia należy podać imię, nazwisko, adres do wysyłki miesięcznika oraz kontakt telefoniczny lub mailowy. Składając zamówienie prosimy określić jaką formę płatności Państwo wybierają.

Prenumerata roczna obejmuje numery od 1 do 12 danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

Pliki do pobrania