Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

European Cybersecurity Month

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana cyklicznie już od 9 lat przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i Komisję Europejską. Angażują się w nią nie tylko państwa członkowskie UE, ale również instytucje, agencje, urzędy, podmioty, firmy, stowarzyszenia zawodowe, przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego.

Od wielu lat ECSM w Polsce jest obejmowany patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Idea ECSM polega na zgłaszaniu inicjatyw z zakresu podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa przez różne firmy, instytucje, organizacje oraz promowaniu ich przez strony internetowe. W Polsce od początku koordynatorem kampanii jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, który dzięki współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami co roku dociera do coraz większej liczby odbiorców.

Jej głównym celem są: promowanie bezpiecznego korzystania z internetu, podnoszenie świadomości oraz budowanie kompetencji z zakresu szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Co roku organizatorzy analizują trendy i nowinki z zakresu bezpieczeństwa online i nowoczesnych technologii, aby następnie przygotować materiały mające trafić na strony internetowe kampanii.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia skupia się przede wszystkim wokół sposobów zabezpieczania sprzętów z dostępem do sieci wykorzystywanych w domu, ochrony danych i prywatności w internecie (działanie skierowane zwłaszcza dla osób starszych), tworzenia silnych i bezpiecznych haseł oraz porad, jak uchronić się przed utratą pieniędzy. W związku ze stale rosnącą liczbą przestępstw internetowych organizatorzy przygotowali też wskazówki dotyczące tego, co zrobić, gdy padliśmy ofiarą cyberoszustwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://bezpiecznymiesiac.pl.

Zespół NASK