Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polskie Centrum Programu Safer Internet

P CPSI tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach Connecting Europe Facility. Głównym partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Centrum podejmuje wiele kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. Jego aktywność skierowana jest także do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rodziców i opiekunów, instytucji rządowych i pozarządowych, przedstawicieli sektora edukacyjnego oraz firm branży internetowej.

PCPSI współpracuje z partnerami odgrywającymi istotną rolę w działaniach związanych z kreowaniem bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. W 2006 r. powstał Komitet Konsultacyjny – ciało doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji w Polsce zajmujących się edukacją cyfrową czy ochroną dzieci. Wśród członków Komitetu znajduje się również Komenda Główna Policji.

BEZPIECZNIEJSZY INTERNET

Jednym z trzech projektów realizowanych w ramach PCPSI jest Safer Internet. Ma on na celu podnoszenie wśród społeczeństwa świadomości na temat negatywnych aspektów rozwoju technologii. Kluczowymi działaniami są projekty edukacyjne skierowane zarówno do młodszych, jak i starszych użytkowników sieci oraz profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Projekt ten realizowany jest przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange. Na stronie Saferinternet.pl udostępniane są materiały edukacyjne, takie jak kursy e-learningowe, scenariusze zajęć, podcasty i poradniki, raporty i badania, a także informacje dotyczące kampanii społecznych.

Flagowym, corocznym wydarzeniem jest Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, organizowana we współpracy z niemieckim konsorcjum klicksafe. Ponadto każdego roku odbywają się lokalne konferencje, przygotowywane wspólnie z regionalnymi partnerami w Polsce, oraz seminaria eksperckie z profesjonalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą.

DYŻURNET

Kolejny projekt to Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w internecie treści zabronionych prawem, takich jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Zespół Dyżurnet.pl, który tworzą eksperci NASK, należy do międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE zrzeszającego podobne zespoły na całym świecie, które ograniczają dystrybucję nielegalnych materiałów i współpracują ze służbami policyjnymi na rzecz ścigania sprawców.

Dzięki szerokiej współpracy i wspieraniu różnych instytucji (np. Policji, biegłych sądowych, administratorów i moderatorów serwisów internetowych) Dyżurnet.pl dociera do różnych środowisk i upowszechnia wiedzę w zakresie bezpieczeństwa dzieci online. Funkcjonariusze Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji współpracują z Zespołem Dyżurnet.pl w ramach walki przeciwko nielegalnym treściom w internecie oraz włączając się w działania edukacyjne. Jednym z priorytetowych obszarów jest reagowanie w przypadku zamieszczania przez użytkowników treści o charakterze pedofilskim lub podejrzenia groomingu, czyli uwodzenia nieletnich w sieci.

ZAUFANIE

W ramach działalności PCPSI prowadzone są Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100. W ramach obu projektów anonimowo i bezpłatnie udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Konsultanci to doświadczeni psychologowie i pedagodzy, a także terapeuci oraz prawnicy. W przypadku cyberprzemocy z naruszeniem prawa, tj. groźby karalnej, propozycji seksualnych, w ramach interwencji w procedurze szkolnej, sprawy zgłaszane są Policji, która prowadzi dalsze działania.

Po więcej informacji dotyczących działalności Polskiego Centrum Programu Safer Internet, zapraszamy na stronę Saferinternet.pl.

Zespół NASK