Reklama:

Małgorzata Reks-Stabach

tel. 47 72-150-91, 47 72-161-26
faks 47 72-168-67

malgorzata.reks-stabach@policja.gov.pl


Cennik reklam w 2020 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        

Ilość zakontraktowanych emisji 1-2 3-5 6-8 9-12 i więcej
Okładki        
IV 4000 3500 3000 2500
II 3500 3000 2500 2000
III 3000 2500 2000 2000
Strony redakcyjne        
1 str 3000 2500 2000 1500
1/2 str 1500 1300 1000 1000
1/3 str 1000 800 700 600
1/4 str 700 600 500 500
1/8 str 400 300 300 300

Ceny netto - należy doliczyć 23 proc. podatku VAT.

Załączniki do reklam na dole strony.

 

Zamówienia na prenumeratę na rok 2020:

Redakcja Czasopisma „Policja 997”
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. 47 72 150 91, 47 72 161 26, faks 47 72 168 67
e-mail: malgorzata.reks-stabach@policja.gov.pl

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika „Policja 997” – 36

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.
Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury
lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
NBP O/O Warszawa

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Policji 997

W treści zamówienia należy podać imię, nazwisko, adres do wysyłki miesięcznika oraz kontakt telefoniczny lub mejlowy.
Składając zamówienie prosimy określić jaką formę płatności Państwo wybierają.

Prenumerata roczna obejmuje numery od 1 do 12 danego roku kalendarzowego.

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 4.5/5 (6)