11 stycznia br. w sali Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego CENTRUM im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi zasiadło blisko 100 osób w wieku od kilkunastu do stu lat, aby w gronie członków i sympatyków łódzkiego oddziału Związku Sybiraków złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem.

+

Zmiany organizacyjne Policji w 2007 r. miały być pomysłem na poprawienie skuteczności jej działań i bezpieczeństwa obywateli. Ściśle powiązano je z reorganizacją sieci 817 posterunków Policji na terenie całego kraju, z których do 2015 r. 418 zamknięto.

+

Do końca 2019 r. utworzono i odtworzono 117 posterunków Policji na terenie całego kraju. Pracuje w nich ponad 800 funkcjonariuszy. Aby sprawdzić, jak funkcjonują tego typu jednostki, zajrzeliśmy do pierwszego posterunku reaktywowanego na Mazowszu w lipcu 2016 r.

+

Wieczorem 3 grudnia br. na deskach Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, oficjalnie podsumował obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Na gali wręczono nagrody osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz Policji.

+

Internet XXI w. jest skarbnicą wiedzy, w której można znaleźć odpowiedź na większość pytań, ale ma też swoją drugą, ciemną stronę. Patologie internetu są w stanie dotknąć każdego, lecz najwięcej szkód mogą wyrządzić w psychice dzieci i młodzieży. Warto wiedzieć, co oznaczają pojęcia m.in.: seksting, hejt i patotreści oraz jak im przeciwdziałać, a w razie zagrożenia, jak pomóc małoletnim internautom.

+