Już po raz 13., na terenieGdańska, 29 i 30 września br., odbyło się wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe „Paramedyk”, organizowane nieprzerwanie od 2008 r., lecz tegoroczną edycję, z powodu pandemii, przeprowadzono w formie zdalnej.

+

W dniach 12–16 października br. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbył się cykliczny kurs doskonalący dla ratowników medycznych Sił Zbrojnych RP „Combat Medic”.

+

Umiejętność tamowania krwotoku powinna być jedną z priorytetowych w służbie policjanta. To problematyka, która dotyczy każdego funkcjonariusza. Aktualna wiedza oraz ciągłe doskonalenie techniki opatrywania ran podczas masywnego krwotoku są niezbędne do udzielenia właściwej pomocy. To osoba na miejscu zdarzenia dokonuje wyboru i metody zaopatrzenia rany w myśl przyjętych standardów postępowania. To od niej często będzie zależało, czy poszkodowany przeżyje, czy nie.

+

Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których

+

Według danych statystycznych w Polsce rocznie notuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu śmiertelnych porażeń piorunem. Pioruny, obok powodzi, powodują najwięcej śmiertelnych obrażeń ze wszystkich zjawisk pogodowych. Osoby, które przeżyły porażenie piorunem, są narażone na przewlekłe zespoły bólowe, uszkodzenia słuchu, wzroku, zaburzenia snu i pamięci.

+

Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.

+

Złamanie kości to przerwanie ciągłości kości w całym jej obwodzie, spowodowane działaniem urazu o energii przekraczającej granicę elastyczności tkanki kostnej. Złamanie może być również częściowe, czyli tzw. zielonej gałązki, oraz wieloodłamowe – gdy nastąpiło przerwanie kości dzielące ją na więcej niż dwa odłamy [1].

+

Jedną z pierwszych czynności, jaką należy wykonać przy poszkodowanym na miejscu zdarzenia, to zatamowanie krwotoków.

+

Oparzenia należą do grupy urazów zaliczanych do najcięższych. Powodują trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, a niekiedy prowadzą do zgonu. Większość poparzeń powstaje w sposób nagły i ma charakter silnie uszkadzający. Nawet gdy uraz zajmuje niewielki obszar, to prowadzi do powstania głębokiego i rozległego obrażenia. Niezwykle istotne w niesieniu pomocy medycznej osobom poparzonym jest właściwe przygotowanie merytoryczne o rodzajach oparzeń oraz mechanizmach ich powstawania.

+

Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.

+

Ucisk, staza taktyczna, opatrunek. Szybko. Czas jest czynnikiem krytycznym. A przed oceną i opatrzeniem poszkodowanych trzeba jeszcze zatrzymać i obezwładnić terrorystów, którzy mogą czaić się też wśród ofiar wybuchu.

+

Najczęściej do obrażeń kręgosłupa dochodzi w sytuacjach wypadków komunikacyjnych, skoków na główkę do płytkiej wody, upadków z wysokości i w czasie eksplozji. Od sprawnego i fachowego postępowania osoby udzielającej pomocy zależy zdrowie poszkodowanego oraz uchronienie go przed ewentualnymi powikłaniami lub kalectwem.

+