Samo wymienienie tytułów prasowych z Polski i z zagranicy, które zamieszczały wywiady z nią lub reportaże o jej pracy, zajęłoby pół artykułu. Na balu sylwestrowym tańczyła w pierwszej parze z premierem. Pisano piosenki o niej i dla niej. Choć także strzelano do niej. Życie Leokadii Krajewskiej, najbardziej znanej polskiej milicjantki, mogłoby posłużyć za kanwę scenariusza niejednego filmu.

+

Europejski nakaz aresztowania ułatwia ściganie przestępców i stawianie ich przed obliczem Temidy. Procedura jest prosta i szybka. Polskie sądy wydają najwięcej ENA na kontynencie. A za sprowadzenie do kraju każdego zatrzymanego za granicą w ramach ENA płaci Policja. Dużo płaci.

+

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (International Police Association – IPA) nie powstało w wyniku porozumień między kierownictwami czy związkami zawodowymi policji rożnych państw. Pomysł zrodził się w umyśle jednego człowieka – angielskiego sierżanta Arthura Troopa. Obecnie, po 63 latach od założenia, IPA jest największym na świecie policyjnym stowarzyszeniem, liczącym blisko 415 tys. członków w 64 krajach.

+

W ostatniej dekadzie, czyli od momentu wcielenia do Komendy Głównej Policji w lutym 2003 r., centralna jednostka antyterrorystyczna przeszła cztery reformy (a cztery kolejne nie weszły w życie), nim stała się obecnym Biurem Operacji Antyterrorystycznych KGP. Niewątpliwie biuro, a w ślad za nim cały pion AT, czeka następna transformacja. W tym roku mają zostać opracowane nowe rozwiązania organizacyjno prawne, które powinny zostać wprowadzone w życie z początkiem roku 2014.

+

Co siódmy polski policjant jest kobietą. Według stanu na 10 stycznia 2013 roku w polskiej Policji służy 13 280 policjantek i stanowią one 14 proc. ogółu funkcjonariuszy. Są lepiej wykształcone niż ich koledzy, ale zdecydowanie rzadziej pełnią w Policji funkcje kierownicze.

+

Umundurowanego policjanta można nagrywać, fotografować, filmować i nie trzeba do tego żadnej zgody. A gdyby regułą było, że to policjanci rejestrują obraz i dźwięk podczas interwencji? Co na to zainteresowani? Zdania są podzielone.

+

W 2011 r. wszczęto 5719 postępowań w związku z par. 1–3 art. 226 k.k., czyli znieważeniem funkcjonariusza na służbie. Dla porównania do końca września 2012 r. tych postępowań z samego tylko par. 1 art. 226 k.k. było 4316 – na 9927 przestępstw stwierdzonych z tego paragrafu.

+

Pieniądze szczęścia nie dają, ale ich brak znacznie ogranicza możliwości działania i rozwoju. Brak odpowiednich uregulowań prawnych również. Jeśli do tego dochodzi fakt, że koncepcja funkcjonowania nie w pełni sprawdza się w praktyce, czy można mówić o paraliżowaniu działania, czy po prostu zacząć się zastanawiać nad sensem istnienia danej struktury? Mowa o sytuacji Lotnictwa Policji.

+