Nowe lekkie transportery opancerzone TUR VI/LTO stworzono specjalnie dla służby kontrterrorystycznej Policji. W grudniu 2019 r. odebrano pięć pojazdów, w tym dwa wyposażone w platformy szturmowe. W tym roku Policja otrzyma kolejne trzy bez platform.

+

Antyterroryści muszą działać perfekcyjnie bez względu na okoliczności. O każdej porze dnia i nocy, w każdych warunkach. Na ziemi, w powietrzu, na wodzie i pod jej powierzchnią. Kiedy trzeba zejść pod wodę, do akcji wkraczają nurkowie. W Polsce policyjnych nurków jest 120. Każdy z nich, zgodnie z przepisami, w wodzie musi spędzić co najmniej 35 godzin rocznie, w rzeczywistości spędza ich wielokrotnie więcej, bo zadań do wykonania nie brakuje.

+

Z nadkom. Dariuszem Ziębą, dyrektorem Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP rozmawia Klaudiusz Kryczka.

+

Dwa owczarki belgijskie malinois służą w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. To psy do realizacji działań bojowych, szkolone m.in. we Francji.

+

W ostatniej dekadzie, czyli od momentu wcielenia do Komendy Głównej Policji w lutym 2003 r., centralna jednostka antyterrorystyczna przeszła cztery reformy (a cztery kolejne nie weszły w życie), nim stała się obecnym Biurem Operacji Antyterrorystycznych KGP. Niewątpliwie biuro, a w ślad za nim cały pion AT, czeka następna transformacja. W tym roku mają zostać opracowane nowe rozwiązania organizacyjno prawne, które powinny zostać wprowadzone w życie z początkiem roku 2014.

+